Louis Sturkop (1911-1992)
diamantair
81 jaar
 

foto zoon van Jacob Sturkop en Esther Polak
echtgenoot van Remkea Margaretha Maria Steeman (gescheiden)
echtgenoot van Sonja Brisch

Vermeldingen

 • is geboren op 2 januari 1911 te Amsterdam (Rapenburgerstraat 112) (Aangifte 3-1-1911 door Jacob Sturkop, diamantslijper).
 • woont (bij ouder(s)) Rapenburgerstraat 112 een hoog te Amsterdam van 2 januari 1911 tot 13 maart 1913 - Op dit adres geboren op 2-1-1911. Uitschrijving 13-3-1913 naar Antwerpen, Zomerstraat 71. Van 4-9-1912 tot 13-3-1913 woonde zijn vader in Borgerhout. Louis bleef met moeder en broertje op dit adres wonen.
 • woont (bij ouder(s)) Zomerstraat (Antwerpen) 71 te Antwerpen (B) tussen 13 maart 1913 en 17 januari 1914.
 • woont (als inwoner bij familie) te Amsterdam tussen 28 januari en 18 maart 1914 - Woont in bij grootvader Philip Polak. Hun ouders zijn dan nog in België. Inschrijving 28-1-1914 uit Antwerpen; uitschrijving 18-3-1914 naar Lucas Blits.
 • woont (als inwoner bij familie) Rapenburg 15 te Amsterdam tussen 18 maart en 28 mei 1914 - Inwoning met ouders bij oom Lucas Blitz. Ambtshalve aantekening; niet vermeld op gezinskaart van Blitz.
 • woont (bij ouder(s)) Vrolikstraat 90 drie hoog te Amsterdam van 28 mei 1914 tot 7 juli 1916 - Inschrijving 28-5-1914 van Lucas Blitz.
 • woont (bij ouder(s)) Rapenburgerstraat 30 boven te Amsterdam van 7 juli 1916 tot 29 november 1922 - Uitschrijving 24-9-1923 (ambtshalve) naar Borgerhout. Ambtshalve wil zeggen dat het vertrek naar elders niet door de betrokkenen is aangegeven. Vertrek aangepast aan de vestigingsdatum in Borgerhout.
 • woont (bij ouder(s)) te Borgerhout (B) van 29 november 1922 tot 10 augustus 1931 - Waren 24-9-1923 ambtshalve uitgeschreven in Amsterdam. Moeten dus al 29-11-1922 in Antwerpen zijn aanbeland. Eerste adres: Turnhoutsebaan 273. Adressen verder niet genoteerd. Niet bekend wanneer hij precies de ouderlijke woning heeft verlaten: die datum gesteld op vertrek ouders naar Amsterdam.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) te Borgerhout (B) tussen 10 augustus 1931 en 30 juni 1932 - Begindatum gesteld op vertrek ouders naar Amsterdam. Aangenomen dat hij in Borgerhout is gebleven.
 • korist woont (bij ouder(s)) Graaf Floriszstraat 29 huis te Amsterdam tussen 30 juni 1932 en 7 februari 1933 - Inschrijving 30-6-1932 van Borgerhout. Komt hier dus, nog ongehuwd, later wonen dan zijn ouders. Het beroep diamantslijper is doorgehaald en veranderd in korist.
 • is vermeld m.b.t. militaire dienst: in 1933 te Amsterdam.
 • korist woont (bij ouder(s)) Gijsbrecht van Amstelstraat 32 huis te Amsterdam van 7 februari 1933 tot 10 augustus 1938 - Uitschrijving naar eigen kaart.
 • is vermeld m.b.t. militaire dienst: op 1 maart 1933 te Amsterdam - Genoten onderwijs 7 klassen L.O., opgegeven reden tot vrijstelling: broederdienst, per 1-3-1933 vrijgesteld wegens broederdienst.
 • is diamantbewerker op 17 juli 1933 - Lid van de ANBD, vakgroep 2 no. 1742; 4-11-1947 naar vakgroep 2 no. 1868.
 • is diamantbewerker van 17 juli 1933 tot 5 oktober 1936 - Als lid van de ANBD over van Antwerpen, daar geroyeerd wegens contributieschuld, ingeschreven 17-7-1933, bedankt 3-6-1936; opnieuw lid 5-10-1936.
 • diamantslijper woont (als inwoner bij derden) Westeinde 7 te Amsterdam tussen 10 augustus en 21 november 1938 - Onduidelijke aantekening, ten huize van Snel. Gehuwd 10-8-1938. Beroep korist doorgehaald en veranderd in diamantslijper. Inschrijving 30-6-1932 van Borgerhout.
 • diamantslijper woont (als inwoner bij derden) Hoendiepstraat 50 een hoog te Amsterdam tussen 21 november 1938 en 7 februari 1939 - Ten huize van Poons.
 • is vertegenwoordiger na 1939 te Amsterdam.
 • is diamantslijper na 1939 te Amsterdam.
 • is operazanger na 1939 te Amsterdam.
 • is koopman in textiel na 1939 te Amsterdam.
 • is handelsagent na 1939 te Amsterdam.
 • is diamantair na 1939 te Amsterdam.
 • diamantslijper woont (als hoofdbewoner en/of partner) Lekstraat (Amsterdam) 120 drie hoog te Amsterdam na 7 februari 1939 - Geen uitschrijving.
 • woont (als hoofdbewoner en/of partner) Lekstraat (Amsterdam) 120 drie hoog te Amsterdam van 7 februari 1939 tot 10 februari 1948.
 • wordt vermeld tussen 1940 en 1945 - Zijn dochter Paulette heeft bij haar moeder thuis nog de medaille gezien van het Legion d'Honneur, die Louis heeft ontvangen voor zijn verzet en het geven van gelegenheid tot onderduiken (Later bleek dit de Etoile Civique te zijn; zie aldaar).
 • woont Lekstraat (Amsterdam) 120 te Amsterdam tussen 1940 en 1945 - De woning in de Lekstraat werd door hen ondergehuurd van een joods gezin, dat een etage lager woonde. Dat gezin werd gedeporteerd en de woning werd verzegeld. Corrie bleef daar - zogenaamd alleen met de kinderen - wonen. Na de bevrijding werden Louis en de zijnen hoofdbewoners, hoewel de huur te hoog was. De eigenaar van de woning heeft daartoe die huur wat verlaagd.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop te Amsterdam werd verteld tussen 1940 en 1945 te Amsterdam - Louis Sturkop vertelt dat hij in de oorlog in de Lekstraat woonde. De woning had een binnentrap naar een hoger gelegen gedeelte. Een (katholieke) timmerman had dit vernuftig weggewerkt. De afsluiting was met zand gevuld om bij het bekloppen van de muur niet hol te klinken. Daarachter verschool Louis zich tijdens de oorlog en huisvestte hij ook andere onderduikers, o.a. een overlevende overvaller van het Huis van Bewaring. De 'moeder van Jack', een Groningse, was een vrouw die zich de kaas niet van het brood liet eten. De woning was ingericht alsof zij daar alleen woonde. Toen vroeg op een ochtend werd gebeld werd het motto gevolgd 'niet aarzelen, direct open doen'. De SD-ers stormden de trap op en drongen zich naar binnen. 'Waar is die rotjood!?' Zijn vrouw zei dat hij al maanden geleden naar Westerbork was afgevoerd! Toen de mannen het hele huis begonnen door te zoeken (ze knepen zelfs een tube tandpasta leeg ('denken jullie soms dat-ie daar in zit?') zei ze en: 'jullie zoeken maar!' en ging naar bed. Louis had alles vanuit zijn schuilplaats gehoord. Zoiets gebeurde enkele malen.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld tussen 1940 en 1945 - Louis Sturkop vertelt dat hij zich in de oorlog moest melden voor de arbeidersdienst. Voor de medische keuring moest hij zich spiernaakt uitkleden. Dat weigerde hij (vanwege tekenen van de besnijdenis). Hij zei de arts dat hij dat onzin vond, want dat-ie hem tóch zou goedkeuren. De arts keek toen alleen maar in zijn mond en keurde hem goed.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld tussen 1940 en 1945 - Louis Sturkop vertelt dat hij nog altijd nauwelijks kan slapen. Vier(!) slaappillen, elke nacht. Maar hij waakt vanwege de stappen van de SD.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld tussen 1940 en 1945 - Volgens zijn dochter Paulette hadden Louis en zijn vriend Carel Swagerman elk een Duits uniform, gekregen van gedeserteerde en vervolgens ondergedoken Duitsers. Carel sprak accentloos Duits. Nadat Louis was opgepakt, heeft hij dat uniform aangetrokken en deed alsof hij Louis kwam ophalen. 'Die vuile jood, die zoeken wij', had hij gezegd. Zo kwam Louis vrij.
 • wonende Lekstraat (Amsterdam) 120 te Amsterdam, wordt vermeld in 1941 te Amsterdam - Lekstraat 120 drie hoog. Hier woonde het echtpaar Eduard Julius Bierman en Betje Plotske met hun zoontje Nathan. Eduard stierf op 31 maart 1944 in Midden-Europa, zijn vrouw en zoon werden op 7 september 1942 vermoord in Auschwitz Lekstraat 120 twee hoog. Hier woonde het echtpaar Emanuel Jacob Fortuin en Elisabeth Opdenberg, met hun kinderen Henriette en Maurice. Allen werden op 9 juli 1943 in Sobibor om het leven gebracht.
 • is diamantbewerker op 28 maart 1941 - Bedankt als lid van de ANBD op grond van verord. Rk. 199/41 28-3-1941. In 1942 werd het voor Joden verboden om nog langer lid te zijn van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkerbond (ANDB). Hieronder een deel van een artikeltje uit het Joodsche Weekblad van 6 maart 1942: 'Het bestuur van de Vereeniging van Israëlietische Diamantbewerkers 'Betsalel' deelt mede, dat op grond van de Verordening van den Rijkscommissaris No. 199/41, alle Joodsche diamantbewerkers(sters) moeten bedanken als lid van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Tegelijk moeten zij aanvragen, als lid te worden ingeschreven van 'Betsalel'.
 • wordt vermeld tussen 1942 en 1945 te Amsterdam - Louis' dochter Regina stelt met nadruk dat het met name haar moeder die haar man verzorgde, voedsel organiseerde voor hem en de andere onderduikers en overal op uit werd gestuurd, soms samen met hun vriend Carel Swagerman. Ze kwam aan extra voedselbonnen en liep daarmee op een keer tijdens een razzia in de val; ze heeft toen die bonnen ingeslikt. In totaal huisvestte zij naast haar man vier onderduikers, onder wie een ontsnapte medeovervaller van het Huis van Bewaring en een zekere Bernard Korper.
 • wordt vermeld tussen 1942 en 1945 te Amsterdam - Op een keer was Louis opgepakt en Corrie ging naar de Euterpestraat, waar zij, zwanger, door een Duitse officier (waarschijnlijk Aus der Fünten onder een scheldkanonnade - 'Joodse hoer') van de trap werd geschopt.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld tussen 1942 en 1945 - Louis Sturkop vertelt dat de SD hem eens bij vergissing kwam ophalen aan de Lekstraat op nummer 20. De mensen die daar woonden wisten dat hij op nummer 120 woonde, maar zij zwegen daarover.
 • woont Lekstraat (Amsterdam) 120 drie hoog te Amsterdam op 15 oktober 1942 - Komt voor op de Nederlandse lijst Joden gehuwd met niet-Joden, 1942-1943. Opgeroepen 15-10-1942. Nummer van verklaring 0278Z.
 • wordt vermeld na 1945 - Volgens zijn dochter Paulette verkocht hij na de oorlog met Carel Swagerman dassen aan winkels. Ook is hij operazanger geweest. Later is hij opnieuw in de diamantbranche gegaan. Hij heeft ook nog wel geslepen, hetgeen Paulette in haar jeugd nog wel heeft gezien, maar vooral in de verkoop. Eerst werkte hij als verkoper voor De Jong Smit en later was hij aan de diamantbeurs verbonden. Hij reisde daartoe veel in Nederland. Paulette herinnert zich vele reizen naar Heerlen. Tegen de jaren zeventig is hij voor zichzelf begonnen. Aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal had hij een kantoortje, een bedrijfje dat hij samen dreef met een goudsmit die Geerling of Geerlings heette. Zij zijn samen verder gegaan in Frankrijk, waar zij in Mandelieu een juwelierszaak begonnen. In 1971 onderging Louis een zware operatie en kwam vervolgens in een rusthuis terecht. Paulette herinnert zich het verhaal dat Geerlings hem zwaar heeft bestolen. Omstreeks 1972 is hij gestopt; in dat jaar begonnen ook de 1940-1945 uitkeringen.
 • zangpedagoog te Amsterdam wordt vermeld in zakelijke annonce op 7 september 1945 te Amsterdam (Lekstraat (Amsterdam) 120 drie hoog) met de tekst: - Zang-paedagoog. Speciaal Italiaansche methode. Kan eenige leerlingen hebben (uitsluitend natuurstemmen). Methode Adolf Fischer (Intern. Heldentenor). Voorzingen kosteloos.
 • zangpedagoog wordt vermeld in annonce op 26 maart 1946 te Amsterdam (Lekstraat (Amsterdam) 120 drie hoog) met de tekst: - Plaatst annonce als zangpedagoog, speciaal Italiaanse methode. Kan enige leerlingen hebben (uitsluitend natuurstemmen). Methode Adolf Fischer (Intern. Helden Tenor). Voorzingen kosteloos. Tel. 92289.
 • woont (bij volkstelling) Lekstraat (Amsterdam) 120 drie hoog te Amsterdam in 1947.
 • is diamantbewerker op 4 november 1947 - Opnieuw lid van de ANBD, o/n Mercurius 1-1-1951.
 • wordt vermeld op 22 januari 1948 te Amsterdam - Vonnis arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 22-1-1948 is in het huwelijk van Remkea Margaretha Maria Steeman, wonende te Amsterdam, eiseres, en Louis Sturkop, wonende te Amsterdam, gedaagde, de echtscheiding uitgesproken, met alle wettelijke gevolgen van dien.
 • wordt vermeld op 24 januari 1948 te Amsterdam - Bij de echtscheiding stuurt de advocaat een brief aan Mevrouw R.M.M. Sturkop-Steeman, Lekstraat 120 te Amsterdam. Deelt mede dat de rechtbank op 22-1-1948 de echtscheiding heeft uitgesproken en dat Louis Sturkop daarin berust. Over de voogdij en toeziende voogdij wordt op 20-3-1948 beslist.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Deltatstraat 12 huis te Amsterdam tussen 10 februari 1948 en 25 januari 1949.
 • zangpedagoog wordt vermeld in annonce op 20 februari 1948 te Amsterdam (Lekstraat (Amsterdam) 120 drie hoog) met de tekst: - Vraagt dienstmeisje.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld na 18 maart 1948 - Remkea Steeman vertelde dat hij na de scheiding in de Rijnstraat(?) ging wonen.
 • wonende te Amsterdam, wordt vermeld op 27 maart 1948 te Amsterdam - Mededeling d.d. 27-3-1948 van de griffier van de arrondissementsrechtsbank te Amsterdam dat de voogdijschap van Jacky Alexander Louis en Regina Esthella Frederika is toegewezen aan de moeder. Brief gericht aan Mevrouw R.M.M. Sturkop-Steeman. Louis Sturkop wordt de toeziend voogd.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Mauvestraat 41 huis te Amsterdam tussen 25 januari en 13 april 1949.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Churchilllaan 93 huis te Amsterdam tussen 13 april en 18 augustus 1949.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Vechtstraat 100 huis te Amsterdam tussen 18 augustus 1949 en 3 juni 1950.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Vechtstraat 158 een hoog te Amsterdam tussen 3 juni 1950 en 30 maart 1951.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Rooseveltlaan 32 drie hoog te Amsterdam van 30 maart 1951 tot 9 juni 1953.
 • woont (volgens adresboek) Rooseveltlaan 32 te Amsterdam van 1952 tot 1954 - Zangpedagoog Italiaanse methode Adolf Fischer.
 • wordt vermeld op 1 mei 1953 te Kensington (GB) - Louis en Sonja zijn getrouwd in Kensington (GB) op 1 mei 1953, hetgeen is overgeschreven op 6 mei 1953. Deze gegevens ontleen ik aan hun trouwboekje.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) te Maastricht tussen 9 en 29 juni 1953 - Van Oppenstraat 57.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Sint Maartenstraat 33 te Amsterdam van 29 juni 1953 tot 11 november 1955.
 • woont (volgens adresboek) te Amsterdam in 1955 - Firma Sturkop & Barber, diamanthandel, ruwe en geslepen diamant, Weesperplein 4.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Bosboom Toussaintstraat 15 een hoog te Amsterdam van 11 november 1955 tot 9 december 1964.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Rijnstraat 44 een hoog te Amsterdam van 9 december 1964 tot 26 januari 1970 - Pas uitgeschreven op 22-9-1971: zie vermelding op deze datum.
 • wordt vermeld na 1970 - Volgens zijn dochter Paulette is hij ooit van zijn polstasje beroofd, met daarin juwelen in persoonlijke eigendom en de restanten van zijn zaak. Het vertegenwoordigde een hoge waarde en het werd hem door een passerende bromfietser uit de handen gerukt. Hij droeg dit altijd bij zich omdat hij bang was voor een inbraak bij hem thuis.
 • wonende te Frankrijk, wordt vermeld op 26 januari 1970 te Frankrijk - Op 26 januari 1970 in Mandelieu aangekomen. Het was moeilijk om meteen al de meubels over te krijgen en er ontbraken bepaalde vergunningen. Heeft de woning in Amsterdam moeten aanhouden tot de definitieve vergunning voor emigratie. Bankrekening in NL zat vast; hij kon er niet aan komen..
 • wonende te Frankrijk, wordt vermeld na 26 januari 1970 te Frankrijk - Doordat het geld vast zat in NL en Louis er niet aan mocht komen, leefden ze met het weinige dat Louis toen in die winkel verdiende. Er waren dagen dat Paulette aan tafel vroeg of zij nog een stuk brood mocht hebben en Sonja antwoordde dat zij er al twee had gehad en dat dus vanavond weer meer gegeten kon worden. 'Naar ik weet ook wat het betekent om buiten jom kippoer (grote verzoendag) met honger rond te lopen. Sonja kon maar zoveel per dag aan etenswaren uitgeven en daar moesten ze het mee doen. Dat heeft een paar maanden geduurd en toen kwamen de dingen los in NL en mochten de meubels etc. komen.
 • woont te Mandelieu (F) na 26 januari 1970 - Verhuisde met zijn gezin naar Frankrijk. Had een winkel in Mandelieu en het gezin heeft in de achterkant van de winkel een paar maanden geslapen op noodbedden. Vandaar naar La Bocca verhuisd.
 • woont te Cannes la Bocca (F) van juni 1970 tot 1975 - "Les Lilas", 23 rue Aurélienne, 06150 Cannes-La Bocca. Begindatum geschat.
 • L. Sturkop is diamanthandelaar, volgens telefoonboek 1971 en 1972 te Amsterdam - Handelt in ruwe en geslepen diamant. Later blijkt dat dit zijn zakelijk adres is: de diamantbeurs op het Weesperplein 4. Woonde toen al in Frankrijk.
 • woont te Peymeinade (F) van 1975 tot 1977 - Adres niet vastgelegd.
 • woont te Cannes la Bocca (F) van 1977 tot 1980 - Résidence le Château de l'Étoile, 58 Avenue du Dr Picaud, 06150 Cannes la Bocca.
 • wonende te Frankrijk, wordt vermeld op 18 september 1978 te Frankrijk - Onderscheiden met de Étoile Civique, toegekend door de Académie Française. Er is een diploma, een grote medaille, een lintje en een speldje. Het is de medaille vermeil (verguld zilver), de hoogste van de vier rangen. Toegekend voor uitzonderlijke bijdragen aan de gemeenschap, verbetering van het maatschappelijke leven, verbetering van de mensheid, door hard werk, onbaatzuchtigheid en opoffering.
 • woont te Cannes (F) van 1980 tot 1983 - 'Le Sun Beach', 8 Avenue du Dr Picaud, 06400 Cannes.
 • wordt vermeld op 8 november 1982 - Uit een brief van het Consulaat der Nederlanden te Nice d.d. 8-11-1982, met de verklaring, in het Frans, blijkt de erkenning dat Louis Sturkop: (1) Officieel door de Nederlandse autoriteiten als oorlogsslachtoffer is erkend; (2) Gedurende de tweede wereldoorlog in het Nederlandse verzet heeft gezeten; (3) Bekende verzetstrijders onderdak heeft geboden, zowel van joodse als andere religie; (4) Dit terwijl hij zelf verborgen moest leven, omdat hij geen gevolg had gegeven aan een opdracht van de Duitse bezetter en daardoor zijn eigen leven in gevaar heeft gebracht; (5) Heeft zonder twijfel menselijke levens gered door zijn onbaatzuchtig handelen gedurende de oorlog van 1940-1945.
 • diamanthandelaar woont (volgens telefoonboek) Weesperplein 4 te Amsterdam in 1983 - Telefoon 712264.
 • woont te Le Cannet (F) van 1983 tot 1986 - "Le Colombier", 23 Chemin du Colombier, 06110 Le Cannet.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld in 1984 - Bij zijn bezoek aan ons is het een niet te beschrijven moment als Louis door de lijst van de Oorlogsgravenstichting leest en de namen herkent van neven, nichten, aanhang, zijn vader, zijn moeder, zijn broer en schoonzusje. Later is hij even stil. 'Denkt aan zijn vader en moeder' antwoordt hij op Marja's vraag.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld in 1984 - Louis vertelt dat de leden van de 'Franse tak' elk nog de Nederlandse nationaliteit hebben.
 • wordt vermeld in december 1984 - Regina vertelt dat, nadat Louis en zijn gezin in Bosboom Toussaintstraat woonden, ze nog in de Rijnstraat hebben gewoond. Daar is Gien nog één keer geweest, want Jack moest toestemming vragen aan zijn vader voor zijn huwelijk. Hij wilde, omdat hij met Louis gebrouilleerd was, dat Gien meeging, die toen nog wel eens bij Louis en tante Sonja kwam. Pa Louis stond boven aan de trap, priemde zijn vinger naar Jack met 'Jíj komt er niet in' en vervolgens naar Regien met 'jíj wél'. Gien stond al halverwege de trap, maar ze werd kwaad en draaide zich om, nam Jack mee aan de hand. Ze is er nooit meer terug geweest. Tante Sonja kwam het portaal op en schold Louis uit voor de manier waarop die zijn eigen kinderen behandelde. Toen ik Gien vertelde dat Rob gaat trouwen, herinnerde zij zich, dat Rob, als zij 'thuis' kwam, altijd boven aan de trap haar toeschreeuwde wat zijn ouders over haar zeiden. Dan kreeg hij op zijn donder van tante Sonja.
 • wordt vermeld op 31 maart 1985 - Zijn zoon Jack vertelde dat hij is net terug was uit Frankrijk en dat hij spoedig weer gaat, want Louis heeft een hartinfarct gehad. De situatie is kritiek geweest, maar het gaat nu weer wat beter. P.S.: 24 april: met Louis gaat het goed vooruit. Hij is nog in het rusthuis. Jack is daar net op bezoek geweest. Prachtig weer en lekker buiten gezeten.
 • wordt vermeld in mei 1985 - Hij is terug uit het ziekenhuis, maar hij moet het voorlopig rustig aan doen.
 • wordt vermeld in juni 1985 - Louis voelt zich doodongelukkig in Frankrijk. Ook met Sonja? Had hij het nu over haar toen hij mij op het balkon over 'die teringhoer' sprak? Hij spreekt sowieso ongeordend. Hij praat over zijn kinderen die veel te oppervlakkig leven, ook Jack en hij zou het liefst naar Nederland terug willen.
 • wordt vermeld in juni 1985 - Louis heeft mij lang onderhouden over zijn zangkunst (methode Fischer), opnamen laten horen van zijn recitals en hij heeft Christine Deutekom goed gekend. Hij wil dat ik in Nederland actie ga ondernemen tegen een pedagoog op het gebied van zang en stotteren, die hij kent en een charlatan noemt.
 • wordt vermeld in juni 1985 - Alle heren Sturkop in Cannes hebben vuurwapens bij zich, houden schietoefeningen en gaan wandelen met een gevulde schouderholster. Louis probeerde eens zijn Smith-Weston uit en dacht dat hij het magazijn had ontladen. Eerst grapte hij over zelfmoord met de loop tegen zijn slaap en toen richtte hij, drukte af en joeg een kogel door de nieuwe dubbele beglazing van FF 1100,-- van zijn flat aan Le Chateau.
 • wonende te Cagnes-sur-Mer (F), wordt vermeld in juni 1985 - Bij Louis en Sonja thuis is het een hectische toestand. Naast en door elkaar heen praten en beslissen, wrijvingen, opvliegingen. Er ontstond even een enorme explosie aan tafel tussen Sonja en Paulette, toen Sonja beweerde dat Paulette zo sterk vermagerd was omdat ze Paul had leren kennen. Paulette pikte dat niet en reageerde fel dat dat voordien al zo was.
 • wonende te Cagnes-sur-Mer (F), wordt vermeld op 12 juni 1985 - Jack bracht Louis naar het honderd kilometer noordelijk gelegen rusthuis, waar hij een maand is gebleven. Eerder was gemeld dat Louis weer was opgenomen in het ziekenhuis. Hij gaat nu voor een maand naar het rusthuis en je kunt zien dat hij thuis gek wordt in dat Potasch en Perlemoer huishouden.
 • wordt vermeld op 28 augustus 1985 - Met Louis gaat het redelijk. Hij en Sonja gaan waarschijnlijk weer verhuizen, nu in de buurt van Paulette.
 • woont Boulevard Paul Doumer (Le Cannet) 52 te Le Cannet (F) na 1 november 1985 - Residence Langeais, 52 Boulevard Paul Doumer, 06110 Le Cannet, Frankrijk, telefoon 93463697.
 • woont te Le Cannet (F) van 1 november 1985 tot 19 augustus 1992 - "Le Langeais", 50-52 Avenue Paul Doumer, 06110 Le Cannet. Een verhuisbericht per 1-11-1985.
 • wordt vermeld op 8 november 1986 - Zijn zoon Jack vindt Louis helemaal geschuffeld, want hij durft niet meer in zijn slaapkamer te overnachten, omdat die hond daar altijd was.
 • wordt vermeld op 5 februari 1987 - Terwijl ik terug reisde uit Engeland, kreeg Natasja Louis Sturkop aan de telefoon. Hij noemde haar 'Truus' en dagen later was zij nóg beledigd. Hij was onlangs in Nederland geweest, maar niet had kunnen bellen. Nu, terug in Frankrijk, komt hij drammerig, huilerig en zelf een beetje chanteus Loes op het dak vallen dat wij hem moeten helpen een KNO-arts te vinden, met wie wij samen Louis' indertijd ontdekte zang- en 'occulte' genezingsmethode kunnen gaan propageren. Nog steeds dwaalt hij af als Loes hem vraagt wat hij nou precies wil. Of hij zegt dat hij een schedel heeft getekend van een zingend persoon. Als Loes zegt dat wij een zeer druk bezet leven hebben en dat het haar toeschijnt dat Louis' verzoek zeer veel tijd en energie zou gaan kosten, die wij nu eenmaal niet zomaar hebben, chanteert hij of lijmt hij. Dat wij intellectuelen zijn en dat hij zich daar zo goed bij thuis voelt. Of, dat wij hem zeker geen familie vinden, omdat hij van een andere tak is. Loes heeft beloofd dat ik hem zal terugbellen.
 • wordt vermeld op 12 april 1987 - Zijn zoon Jack vertelde dat Louis a.s. woensdag naar Nederland komt.
 • wordt vermeld op 4 mei 1990 - Zijn zoon Jack vertelt dat Louis nog steeds op zelfde adres woont.
 • wordt vermeld op 15 april 1991 - Marja Sturkop-van Duuren vertelt dat Louis en Sonja Sturkop heel aardig voor haar zijn, rondom haar scheiding. Louis schijnt niet erg blij te zijn met zijn kinderen.
 • wordt vermeld op 27 mei 1991 - Marja Sturkop vertelt dat Louis zo'n verdriet heeft om zijn kinderen en dat Arlette Durand is verslonst en er uit ziet als een hoer.
 • wordt vermeld in 1992 - In 1992 werd Louis geopereerd om de pijnen die zouden gaan komen te verlichten. Kort voor de operatie dicteerde hij Paulette een brief aan Jacky. Zij stelde heel duidelijk dat zij alleen maar als doorgeefluik zou fungeren en zou opschrijven van Louis haar vroeg te doen, zonder haar eigen mening. Louis liet haar schrijven dat Jack zijn zoon niet was, enzovoort. Paulette vroeg hem nadrukkelijk of hij die brief echt wilde versturen, maar Louis wilde daarmee nog even wachten. Tot daags voor Louis' dood herhaalde die discussie zich, zonder dat hij besliste. Na zijn overlijden had Paulette de brief dan ook niet verzonden. De anderen vonden haar het zwarte schaap, dat de brief nooit had mogen schrijven. Toch heeft Rob Jacky er van verteld en later is aan Jack op diens verzoek een kopie van de brief gestuurd. Sonja bleek achteraf faliekant tegen het afstaan van de armband.
 • is overleden op 19 augustus 1992.
 • wordt vermeld op 26 november 1992 - Zijn dochter Paulette Sturkop vertelt dat Louis al bijna twee jaar last van zijn maag had; bij een ziekenhuisopname bleek dat hij al een zeer ver gevorderde maagkanker had en hij is kort daarna overleden.
 • wordt vermeld op 26 november 1992 - Zijn dochter Paulette Sturkop vertelt dat Jack de laatste maal op zijn vaders verjaardag is geweest, op 2 januari. Louis had er toch al steeds minder zin in hem nog te ontmoeten en bij hun vertrek schijnt Yvonne (de vriendin van Jack) iets te hebben gezegd waardoor Louis zei dat hij hen nu helemaal nooit meer wilde ontmoeten. Jack heeft zijn vader voor diens dood nooit meer gesproken. Paulette vertelt over allerlei dingen die na de dood van Louis aan de orde komen, maar het is me onduidelijk wat dat dan wel betreft. Het heeft veel te maken met dingen die in de oorlog zijn gebeurd en waarover de moeder van Jack veel negatiefs rondgestrooid zou hebben. Nu dat men de papieren van Louis doorneemt schijnt ook daaruit veel confronterends naar voren te komen. Maar ook hier is het me niet helemaal duidelijk wat. Haar zelf ook niet helemaal, geloof ik, want ze zegt dat de waarheid nu voor altijd onbekend zou blijven.
 • wordt vermeld op 27 november 1992 - Sabrina geboren Sturkop is een kleine spring-in-het-veld met twee korte staartjes in haar donkere haar. Ze was maar heel even verlegen. Paulette probeerde haar uit te leggen wie ik ben en zei dat ik een neef van opa was en dat je dat ook wel kon zien, waarbij ze op mijn onbehaarde schedeldak wees. Er ontspon zich een gesprekje in het Frans tussen Sabrina en mij. Ze vroeg of ik ook al opa was en ik legde uit dat ik weliswaar twee grote dochters heb maar dat ik toch nog geen opa ben.
 • wordt vermeld op 2 december 1992 - Volgens Marja van Duuren, waar Paulette verleden week zo vaag over deed, over gevonden stukken etc., blijkt volgende te zijn: In een brief die is opgedoken schrijft Louis (hij had hem volgens Sonja aan Jack willen versturen) dat Jack geen zoon van hem is. In de oorlog, toen hij onverwacht thuis kwam, betrapte hij zijn vrouw met een ander in bed, van die relatie zou Jack de zoon zijn. Louis zou altijd gevonden hebben dat Jack zo op die man lijkt en daar niet tegen hebben gekund. Jack was er in Frankrijk al eerder uitgegooid door Sonja. Louis had gezegd dat hij Jack niet op zijn crematie wilde. Daarom is Jack pas na Louis' crematie verwittigd van diens dood. Overigens schijnt het tijdens die crematie tot andere uitbarstingen te zijn gekomen.
 • wordt vermeld op 2 december 1992 - Volgens Marja van Duuren is Louis het mij altijd kwalijk is blijven nemen dat ik niet het boek heb geschreven over zijn zangpedagogiek. Ik heb toen nooit helemaal begrepen wat hij wilde maar het leek een hevig verlangen van hem dat zoiets zou worden gepubliceerd. Marja doet voor hoe Louis dit nog eens aan haar vertelde en daarbij vol onbegrip naar zijn hoofd greep. Misschien had ik hem indertijd recht toe recht aan moeten zeggen dat ik daarvoor geen tijd zou hebben.
 • wordt vermeld op 5 december 1992 - Marja van Duuren vertelt dat Paul Dormier (of zoiets) laatste adres van Louis Sturkop was.
   ongedateerd
 • wordt vermeld - Louis heeft een tijdje een juwelierswinkeltje gehad in Mandelieu, vlak boven La Napoule Toen is hij veel ziek geworden; zijn galblaas moest er uit en hij moest die winkel opgeven. Ik heb die winkel gefotografeerd.
 • wordt vermeld - Zijn dochter Regina vertelt dat Louis indertijd bij een operettegezelschap ging, gestimuleerd ook door de moeder van Regina. Maar Louis wilde gelijk aan de top. Hoewel hij een prachtige stem had, ging dat natuurlijk niet. Toen kapte Louis er mee. Regina noemt hem een kille, bedillerige, autoritaire man.
 • wordt vermeld - Bij zijn beroving, waarover ik indertijd al schreef, is hem naar zijn zeggen een half miljoen francs ontstolen. Hij heeft later in de etalage van een juwelier een van zijn eigendommen herkend, maar in overleg met zijn advocaat moest hij de aanklacht seponeren wegens gebrek aan bewijs voor heling.
 • wordt vermeld - Louis was judoleraar in Amsterdam bij de sportschool van Kees Zijdeveld.
 • Alias Loetje Sturkop.
 • werd vernoemd als volgt: - Louis Sturkop vertelt dat hij is vernoemd naar zijn moeders vader Levi.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Jack Sturkop vertelt dat zijn toen hij zijn vader opnieuw opzocht, zijn moeder niets meer van hem wilde weten.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Louis Sturkop heeft (bij zijn bezoek aan ons in 1984) een jeugdfoto van Regina in zijn portefeuille.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Louis vertelt dat hij het geloof niet meer echt beleed en hij huwde een niet-joodse. 'Niet uit principe; ik gelóóf wel, maar alles moet niet zo strikt'.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Louis Sturkop vertelt dat hij dacht na 1945 dat hij de enige overgebleven Sturkop was. Anderen stonden immers niet in het telefoonboek. (Dat een groot deel van de bevolking nog geen telefoon had). Hij was ook volslagen verrast geweest door het opduiken van een naamgenoot. Hij kende sowieso al uitsluitend de tak van zijn grootvader Alexander en was zich nooit bewust geweest van de andere 'takken'. Met uitzondering van de namen van dokter Sturkop en diens broer Nico. Van de dokter zegt hij dat de naam Sturkop hem in zijn leven veel last heeft bezorgd.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Louis Sturkop vertelt dat zijn 'Franse' zoons zijn geheel geassimileerd aan de Côte, maar Louis zelf en Paulette verlangen erg naar Nederland terug. 'De Rivièra is een prachtland, maar er moesten geen Fransen wonen'. Hij voelt zich sedert de beroving van zijn collectie diamanten ook niet meer veilig, met al dat Marseillaanse schuim en hij heeft een pistool ter verdediging.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Louis maakt bij de eerste ontmoeting (met ons, in 1984, bij ons thuis) de indruk dat hij enigszins bedremmeld doch onverstoorbaar de wereld inkijkt met zijn 73 veelbewogen jaren. Na minder dan een uur is er van die beduchtheid weinig meer over. Louis zit op zijn praatstoel, beurtelings anecdotisch en ingehouden geëmotioneerd. Hij praat alsof hij ieder woord weegt, bedachtzaam, goed geformuleerd, met merkbare pauzes tussen de korte zinnen. Maar ongemerkt raakt de woning vervuld van een sfeer die opeens weer voelbaar maakt hoe de gein en de handel in het Amsterdam van voor de oorlog het leven kleurden. Als Louis lacht, dan moet je meelachen. Hij is wat hardhorend geworden. Zijn uitspraak en zijn 'mazzel en broge' zijn Jiddisch getint, maar hij heeft ook geen enkele moeite met de sappige imitatie van zijn Vlaamse stadsgenoten uit zijn Antwerpse jaren. Een tengere, lichtgebogen man, met een witte manenkrans zoals bij mijn opa, blauwe ogen met 'je kán me wat' levendig de wereld aftastend.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Louis vertelt dat hij de zwarte band heeft. Trainde bij Zijdeveld in Amsterdam. Ook jiu-jitsu. Dat had hij geleerd ter zelfverdediging.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Jack Sturkop vertelt dat hij zijn vader heeft opgespoord via diens vriend (Zwagerman, ijzerhandelaar op het Rokin?).
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Voor zover hij zich kan herinneren zaten bijna al zijn familieleden in de diamanthandel. Veel mensen hadden een bijnaam. In de fabriek waar Louis Sturkop diamant sleep werkte een klein, dik vrouwtje, dat 'achtkantje' werd genoemd. Een achtkantje heeft acht facetten, een suissant zestien en een briljant zesenvijftig.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Jack Sturkop vertelt dat zijn vader aan judo en jiu jitsu deed; heeft nog les gegeven in Amsterdam. Toen hij zestig was dweilde hij nog de vloer aan met Jack.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Jack Sturkop vertelt dat zijn vader twee jaar geleden (schrijve 1984), door een bromfietser, van zijn polstas met al zijn waardevolle bezittingen daarin was beroofd.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Jack Sturkop vertelt dat zijn vader wel in de Euterpestraat was geweest; zgn. 'kleermakers'.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Deze zangpedagoog Sturkop luisterde naar de naam Louis en woonde in de Vechtstraat. Woonde later in Amstelveen (Eigen commentaar: dat klopt niet). Hij was of is ouder dan papa. Vroeger werd er nog wel eens over hem bericht in de krant.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop, diamanthandelaar werd verteld - Familieverhalen:er is nog een diamanthandelaar Sturkop in het telefoonboek van Amsterdam.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Hij herinnert zich Dr. Sturkop die de naam had een verschrikkelijk strenge arts te zijn, die geen ziekteverlof toekende als je al niet met één been in het graf stond. Tegen Paulette Sturkop werd in Amsterdam wel eens gezegd: 'Je bent toch geen familie van de 'beruchte' dokter Sturkop?' Louis Sturkop wilde eens telefonisch plaatsen in de City reserveren. Er waren plaatsen voldoende maar toen hij zijn naam noemde werd luidkeels grove taal uitgeslagen en werd de telefoon opgehangen.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Hij werd vaak gebeld omdat hij de enige Sturkop was die in het telefoonboek stond en men dacht dan dat men de bekende duiker aan de telefoon zou krijgen.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Jack Sturkop vertelt dat zijn vader de zangpedagoog in de Vechtstraat was van wie wij hadden gehoord. Louis heeft een heel mooie bariton. Heeft in Nederland nog een plaatje opgenomen. Jack heeft de pest aan dat plaatje. Ol' man river. Eigen commentaar: bij mijn latere bezoek aan Louis Sturkop heb ik die single ook beluisterd: het kon me weinig bekoren.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Volgens zijn dochter Paulette heeft Louis in de beginjaren nog gezongen met Christine Deutekom, die later wereldberoemd werd als operazangeres.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Zijn dochter Regine vertelt het verhaal dat haar vader een relatie had met een dochter van een winkelier in lederwaren aan de Kalverstraat. De moeder van Regine beklaagde zich na enige tijd bij de vader van die vrouw omdat zij in welstand leefden, maar dat Louis haar en de kinderen niet voorzag in levensonderhoud. Daarop dwong de man zijn dochter een einde te maken aan de relatie.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Zijn dochter Regina paste vaak op de drie kinderen van haar vader en Sonja.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Zijn schoonzoon Henny Abelskamp was niet meer welkom bij Louis. Henny was op een dag de garage binnengestapt waar Jacky werkte. Er stond een groepje mannen die hij en groupe groette, maar later bleek dat Louis daartussen had gestaan en zich beledigd had gevoeld dat Henny hem niet persoonlijk gedag had gezegd.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Zijn zoon Jacky moest indertijd trouwen met Marjan den Exter. Daarvoor was zijn toestemming nodig. Jack was achttien en durfde niet naar Louis. Daarom vroeg hij Regina mee te gaan. Daar aangekomen, in de Rijnstraat, wees Louis Jacky van boven aan de trap de deur. Onder protest van Regina en via sussende bemiddeling van Sonja tekende Louis ten slotte toch.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Zijn achterneef Morris Knocker zegt over Alexander Sturkop (de oom van Regina) dat hij een aardige en nette vent was. Louis noemde hij een losbol.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Volgens zijn dochter Paulette had Louis een slechte jeugd. Paulette weet daarvan, maar wil daarover niet spreken. Wel verklaart het veel van Louis' karakter. Toen hij elf was moest hij gaan werken als diamantslijper. Dat is hij lang geweest. In die hoedanigheid werkte en woonde hij ook in Antwerpen. Later was hij ook kleermaker in Amsterdam. Dat beroep oefende hij ook uit in de oorlog, toen hij zat ondergedoken in een schuilplaats die boven de kast van zijn eigen woning was ingebouwd. Daarin zaten vaak meerdere onderduikers tegelijk. Hij is een keer met zijn ster opgepakt. Met hem twee broers, van wie er een zo vreselijk werd geslagen door de moffen, dat Louis zei dat hij nog nooit van zijn leven iemand zo heeft horen schreeuwen. Na de oorlog kwam hij die andere broer tegen; zijn broer bleek toen doodgeslagen te zijn.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Volgens Paulette Sturkop zou er een mevrouw Snoek zijn (aangehuwde naam), die een tante met de meisjesnaam Sturkop had en die vrouw staat op een foto met Louis; ze is een leeftijdgenote van hem.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Louis Sturkop vertelt dat hij na de oorlog, twaalf ambachten en dertien ongelukken had. Ten slotte werd hij diamantair. Hij kocht op de beurs (waarvan hij nog steeds lid is) en verkocht aan een grote kring van particulieren. Hij beschrijft zijn eigen commerciële stijl als het noemen van een prijs waarover niet meer gesjacherd kan worden. Hij doet ook aan expertise.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Volgens zijn dochter Paulette was Louis bijzonder boos op haar toen zij de dochter (Helene Blokker) uit het eerste huwelijk van tante Sonja in Amsterdam was gaan opzoeken. Sonja had deze dochter al dertig jaar niet meer gezien en de ontmoeting was door Louis letterlijk verboden.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Een vroege herinnering van zijn dochter Regine is dat haar vader zich in hun woning meldde om weer bij hen in te trekken, waarop haar moeder hem, toen hij op de trap op kwam, de tandenborstel naar zijn hoofd smeet en hem het huis uit joeg.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Volgens zijn dochter Paulette heeft Louis zijn leven behoorlijk bedorven door zijn rancuneuze houding. (Zelf herinner ik me nog hoe kwaad hij werd omdat ik hem niet kon en wilde helpen in zijn kruistocht tegen de zangpedagoog, die zijn methode zou hebben gejat en daar rijk mee werd). Paulette weet hoe zijn jeugd aan zijn karakter ten grondslag heeft gelegen, maar ze verstrekt daarover geen uitleg.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Zjn dochter Regina vertelde dat haar vader indertijd vanwege ene mevrouw Reinders zijn gezin had verlaten. Dat was omstreeks de tijd dat haar moeder het auto-ongeluk kreeg. Jacky was toen ondergebracht bij zijn oma in Groningen. Regien moest altijd mee met haar vader naar die mevrouw Reinders, die een groot huis had in Haarlem. Die had een zoontje en mevrouw Reinders (Louis was hele dagen weg) sloeg Regien regelmatig. Zij dorst dat nooit aan haar vader te vertellen, maar op een keer deed zij dat toch. Ze weet nog dat daarop een hevige ruzie ontstond tussen mevrouw Reinders en Louis. Kort daarop was de relatie voorbij.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Zijn nicht Dolly herinnert zich Louis als een 'rolling stone' en diens (eerste) vrouw was haar sympathiek. Van haar zuster hoorde Dolly echter, dat Louis zijn vrouw zeer slecht had behandeld en dat zij later waren gescheiden. Het viel mij op dat Dolly zeer nieuwsgierig is naar Louis.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Volgens hun ex-schoondochter Marja van Duuren hebben Louis en Sonja ook nog in Pemenade (vast verkeerde spelling) gewoond. Leuk huis met stukje land, maar te afgelegen en Sonja kon daar niet aarden. Ze zijn er veel verhuisd. Louis is altijd ongelukkig gebleven in Frankrijk, maar Sonja had het er uitstekend naar haar zin.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Volgens de ex-schoondochter van Louis Sturkop, Marja van Duuren, vertelde Carel Swagerman, de verzetsvriend van Louis, die overigens nog leeft, wel aan Marja dat het aan Louis lag dat de kinderen waren geworden zoals ze zijn. Marja herinnert zich hoe zij met Sonja in de synagoge zat en haar vroeg hoe zij omging met het verdriet over haar kinderen. Sonja, voorovergebogen, zei 'pfoe' en maakte een gebaar alsof zij iets over haar ene schouder wierp en herhaalde dat over haar andere schouder.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Louis (Loetje of Lodi) was gemengd gehuwd, woonde in Amsterdam Zuid. Verliet zijn vrouw en woonde later samen (getrouwd) met de dochter van een bekende Joodse tassenzaak in Kalverstraat (Eigen commentaar: Lodi: in de herinnering verwisseld met Lodewijk Sturkop?).
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Zijn ex-schoondochter Marja van Duuren had Louis nogal eens bij haar thuis te logeren en ging dan met hem naar allerlei joodse winkels, zoals gemberbolussen halen bij Verdooner in Amstelveen.
 • Met betrekking tot Louis Sturkop werd verteld - Volgens zijn dochter Paulette had Louis haar op haar zeventiende verteld dat de moeder van Jacky hem had gezegd dat Jacky van een andere vader dan Louis was, maar dat hij Jacky toch altijd als echte zoon had geaccepteerd. Jacky kwam met zijn vriendin Yvonne nogal eens bij zijn vader langs en was dan zeer onbeleefd tegen tante Sonja. Soms zei Jacky, quasi voor de grap, dat hij alvast zijn erfenis wilde meenemen, zoals de tapijten. Hij aasde op de gouden armband die Louis van tante Sonja had gekregen. Toen zij weer een keer vertrokken greep Yvonne Louis bij zijn schouder en vroeg hem dringend Jacky's erfdeel zodanig veilig te stellen dan niet alles naar zijn Franse kinderen zou gaan. Louis kwam toen ontredderd boven en zei dat Jacky zijn zoon niet was en dat hij helemaal genoeg van ze had. Nadien kwam Jacky als vrachtrijder op weg naar Italië nog wel een langs, maar Louis is altijd afstandelijk gebleven.

Eigen code:

VIII-8

Beschrijving

Er is veel mondelinge overlevering over Louis Sturkop c.s. In de site zijn meldingen van gevoelige en persoonlijke aard weggelaten. Die meldingen zijn vaak tegenstrijdig en ook niet altijd (persoonlijke mening:) 100% geloofwaardig of verifieerbaar.


Woonplaatsen

  in 1911     geboorte     Amsterdam     Rapenburgerstraat 112
  tussen 1913 en 1914     vermelding woonplaats     Antwerpen     Zomerstraat (Antwerpen) 71
  tussen 1914 en 1914     vermelding woonplaats     Amsterdam    
  tussen 1914 en 1914     vermelding woonplaats     Amsterdam     Rapenburg 15
  van 1914 tot 1916     vermelding woonplaats     Amsterdam     Vrolikstraat 90 drie hoog
  van 1916 tot 1922     vermelding woonplaats     Amsterdam     Rapenburgerstraat 30 boven
  van 1922 tot 1931     vermelding woonplaats     Borgerhout    
  tussen 1932 en 1933     vermelding woonplaats     Amsterdam     Graaf Floriszstraat 29 huis
  van 1933 tot 1938     vermelding woonplaats     Amsterdam     Gijsbrecht van Amstelstraat 32 huis
  tussen 1938 en 1938     vermelding woonplaats     Amsterdam     Westeinde 7
  tussen 1938 en 1939     vermelding woonplaats     Amsterdam     Hoendiepstraat 50 een hoog
  na 1939     vermelding beroep     Amsterdam    
  na 1939     vermelding woonplaats     Amsterdam     Lekstraat (Amsterdam) 120 drie hoog
  tussen 1940 en 1945     overlevering     Amsterdam    
  in 1941     vermelding     Amsterdam     Lekstraat (Amsterdam) 120
  tussen 1948 en 1949     vermelding woonplaats     Amsterdam     Deltatstraat 12 huis
  in 1948     vermelding     Amsterdam    
  tussen 1949 en 1949     vermelding woonplaats     Amsterdam     Mauvestraat 41 huis
  tussen 1949 en 1949     vermelding woonplaats     Amsterdam     Churchilllaan 93 huis
  tussen 1949 en 1950     vermelding woonplaats     Amsterdam     Vechtstraat 100 huis
  van 1951 tot 1953     vermelding woonplaats     Amsterdam     Rooseveltlaan 32 drie hoog
  tussen 1953 en 1953     vermelding woonplaats     Maastricht    
  van 1953 tot 1955     vermelding woonplaats     Amsterdam     Sint Maartenstraat 33
  in 1955     vermelding woonplaats     Amsterdam    
  van 1955 tot 1964     vermelding woonplaats     Amsterdam     Bosboom Toussaintstraat 15 een hoog
  van 1964 tot 1970     vermelding woonplaats     Amsterdam     Rijnstraat 44 een hoog
  in 1970     vermelding     Frankrijk    
  na 1970     vermelding woonplaats     Mandelieu    
  van 1970 tot 1975     vermelding woonplaats     Cannes la Bocca    
  van 1975 tot 1977     vermelding woonplaats     Peymeinade    
  van 1977 tot 1980     vermelding woonplaats     Cannes la Bocca    
  in 1978     vermelding     Frankrijk    
  van 1980 tot 1983     vermelding woonplaats     Cannes    
  in 1983     vermelding woonplaats     Amsterdam     Weesperplein 4
  van 1983 tot 1986     vermelding woonplaats     Le Cannet    
  in 1985     vermelding     Cagnes-sur-Mer    
  na 1985     vermelding woonplaats     Le Cannet     Boulevard Paul Doumer (Le Cannet) 52
  van 1985 tot 1992     vermelding woonplaats     Le Cannet    

Beroepen

        overlevering     diamanthandelaar  
  tussen 1932 en 1933     vermelding woonplaats     korist  
  in 1933     vermelding beroep     diamantbewerker  
  tussen 1938 en 1938     vermelding woonplaats     diamantslijper  
  na 1939     vermelding beroep     vertegenwoordiger  
  na 1939     vermelding beroep     diamantslijper  
  na 1939     vermelding beroep     operazanger  
  na 1939     vermelding beroep     handelsagent  
  na 1939     vermelding beroep     diamantair  
  na 1939     vermelding beroep     koopman in textiel  
  na 1939     vermelding woonplaats     diamantslijper  
  in 1941     vermelding beroep     diamantbewerker  
  in 1945     annonce zakelijk     zangpedagoog  
  in 1947     vermelding beroep     diamantbewerker  
  in 1948     annonce diversen     zangpedagoog  
  1971 en 1972     vermelding beroep     diamanthandelaar, volgens telefoonboek  

Bijlage

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2020, J. Sturkop