Alexander Sturkop (1906-1943)
diamantslijper
36 jaar
 

foto zoon van Jacob Sturkop en Esther Polak
echtgenoot van zijn volle nicht Frederika Polak

Vermeldingen

 • is geboren op 20 juli 1906 in de voormiddag om 4 uur te Amsterdam (Rapenburgerstraat 110) (Geboorteannonce: zie bron 6129-D).
 • woont (bij ouder(s)) Rapenburgerstraat 110 drie hoog te Amsterdam van 20 juli 1906 tot 25 februari 1909 - Op dit adres geboren op 20-7-1906. Uitschrijving 25-2-1909 naar Antwerpen, Dolfijnstraat 21.
 • is als geboren aangegeven op 21 juli 1906 te Amsterdam.
  • aangever: zijn vader Jacob Sturkop
 • woont (bij ouder(s)) Dolfijnstraat (Antwerpen) 21 te Antwerpen (B) tussen 14 februari en 1 april 1909.
 • woont (bij ouder(s)) Bijlstraat (Borgerhout) 16 te Borgerhout (B) tussen 1 april 1909 en 17 januari 1910 - Weliswaar staat hij tot maart 1910 in Borgerhout ingeschreven, maar hij verblijft vanaf 17-1-1910 in Amsterdam. Laatstgenoemde datum aangehouden.
 • woont (bij ouder(s)) te Borgerhout (B) voor 17 januari 1910 (Volgens Bevolkingsregister Amsterdam).
 • woont (bij ouder(s)) Rapenburgerstraat 112 een hoog te Amsterdam van 17 januari 1910 tot 13 maart 1913 - Inschrijving 17-1-1910 van Borgerhout, uitschrijving 13-3-1913 naar Antwerpen, Zomerstraat 71. Zijn vader woont van 4-9-1912/13-3-1913 in Borgerhout. Alex blijft in Amsterdam met zijn moeder en broertje.
 • woont (bij ouder(s)) Zomerstraat (Antwerpen) 71 te Antwerpen (B) tussen 13 maart 1913 en 17 januari 1914.
 • woont (als inwoner bij familie) te Amsterdam tussen 28 januari en 18 maart 1914 - Woont in bij grootvader Philip Polak. Hun ouders zijn dan nog in België. Inschrijving 28-1-1914 uit Antwerpen; uitschrijving 18-3-1914 naar Lucas Blits.
 • woont (als inwoner bij familie) Rapenburg 15 te Amsterdam tussen 18 maart en 28 mei 1914 - Inwoning met ouders bij oom Lucas Blitz. Ambtshalve aantekening; niet vermeld op gezinskaart van Blitz.
 • woont (bij ouder(s)) Vrolikstraat 90 drie hoog te Amsterdam van 28 mei 1914 tot 7 juli 1916 - Inschrijving 28-5-1914 van Lucas Blitz. Van 9-9-1914 tot 30-11-1914 woonden Alex' grootouders Alexander en Hanna Sturkop bij hen in, met kinderen Celina en Lodewijk. Kwamen van William Knocker; uitschrijving naar eigen kaart.
 • woont (bij ouder(s)) Rapenburgerstraat 30 boven te Amsterdam van 7 juli 1916 tot 29 november 1922 - Uitschrijving 24-9-1923 (ambtshalve) naar Borgerhout. Ambtshalve wil zeggen dat het vertrek naar elders niet door de betrokkenen is aangegeven. Vertrek aangepast aan de vestigingsdatum in Borgerhout.
 • woont (bij ouder(s)) te Borgerhout (B) van 29 november 1922 tot 3 april 1928 - Waren 24-9-1923 ambtshalve uitgeschreven in Amsterdam. Moeten dus al 29-11-1922 in Antwerpen zijn aanbeland. Eerste adres: Turnhoutsebaan 273. Adressen verder niet genoteerd. Huwelijksdatum 3-4-1928 aangehouden als datum zelfstandige vestiging in België. Kan echter zijn dat het echtpaar daarna ook nog (even) bij Jacob en Esther Sturkop is blijven wonen.
 • wordt vermeld rond 1925 - Opschrift aan de achterzijde van foto als militair: 'Lieve Free, ik lijk er helemaal niet op dag schat tot ziens ...'.
 • wonende te Antwerpen (B), wordt vermeld op 13 februari 1926 - Kondigde in 'De Syndicalist' (Weekblad van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond aangesloten bij de internationale arbeiders-associatie) de verloving aan met Frederika Polak. Geen ontvangdag. Men was door lezer van dit weekblad te zijn op z'n minst actief in de arbeidersvakbeweging.
 • woont te Antwerpen (B) op 13 februari 1926 - Van der Meydenstraat 6.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) te Borgerhout (B) van 3 april 1928 tot 21 januari 1931 - Adressen niet genoteerd. Huwelijksdatum 3-4-1928 aangehouden als datum zelfstandige vestiging in België. Kan echter zijn dat het echtpaar daarna ook nog (even) bij Jacob en Esther Sturkop is blijven wonen. Laatstgenoemden kwamen op 10-8-1931 terug uit Borgerhout.
 • is vermeld m.b.t. militaire dienst: op 11 juni 1928 te Amsterdam - 1,718 m., 11-6-1928 geschikt verklaard, geen inlijving vermeld (zie echter de foto als soldaat).
 • diamantslijper woont (als hoofdbewoner en/of partner) Graaf Floriszstraat 15 een hoog te Amsterdam van 21 maart 1931 tot 14 maart 1933 - Inschrijving 21-1-1931 van Borgerhout. Zijn ouders kwamen paar maanden later terug en gingen in dezelfde straat wonen. Broer Louis kwam op 30-6-1932 terug uit Borgerhout.
 • A. Sturkop, diamantbewerker woont (volgens adresboek) Graaf Floriszstraat 15 te Amsterdam 1932 en 1933.
 • diamantslijper woont (als hoofdbewoner en/of partner) Gijsbrecht van Amstelstraat 28 een hoog te Amsterdam van 14 maart 1933 tot 30 april 1935 - Zijn ouders waren een maand eerder twee huizen verderop in dezelfde straat komen wonen en zijn daar gebleven.
 • diamantslijper woont (als hoofdbewoner en/of partner) Meerhuizenplein 3 twee hoog te Amsterdam na 30 april 1935 - Geen uitschrijving.
 • is diamantbewerker van 4 januari 1937 tot 28 maart 1942 - Lid van de ANBD, vakgroep 2 no. 1794. Was lid ADB. Bedankt op grond van verord. Rk. 199/41 28-3-1942. In 1942 werd het voor Joden verboden om nog langer lid te zijn van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkerbond (ANDB). Hieronder een deel van een artikeltje uit het Joodsche Weekblad van 6 maart 1942: 'Het bestuur van de Vereeniging van Israëlietische Diamantbewerkers 'Betsalel' deelt mede, dat op grond van de Verordening van den Rijkscommissaris No. 199/41, alle Joodsche diamantbewerkers(sters) moeten bedanken als lid van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Tegelijk moeten zij aanvragen, als lid te worden ingeschreven van 'Betsalel'.
 • wordt vermeld van 1940 tot 1945 te Amsterdam - De Groningse grootouders van Regina Sturkop hadden aangeboden de kinderen van Louis' broer Alexander mee te nemen bij hen thuis onderdak te verlenen. Die weigerde dat echter. Deze grootouders hebben na de oorlog nog een oorkonde ontvangen wegens verlenen van hulp en onderduik.
 • ondertekent een familieannonce op 23 april 1940 te Amsterdam wegens: - Overlijden van 'ons aller vriendin' Chelly de Vries-van der Veen, 35 jaar. Mede ondertekend door o.a. Fam. A. Sturkop, Amsterdam,.
 • diamantbewerker woont (als hoofdbewoner en/of partner) Meerhuizenplein 3 twee hoog te Amsterdam in februari 1941 - Woont met vrouw en twee kinderen.
 • Omtrent Alexander Sturkop te Amsterdam wordt een gebeurtenis vermeld in 1942 te Amsterdam (Meerhuizenplein 3 twee hoog) - Schoorsteenbrand bij Alexander Sturkop, Meerhuizenplein 3 twee hoog, tengevolge van fel stoken, door brandweer geblust. Jaartal bepaald aan de hand van de in het rapport vermelde leeftijd.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld in 1943 - Louis Sturkop vertelt dat, toen zijn broer Alex net even niet thuis was, zijn vrouw en kinderen werden weggehaald. Alex wilde zich vervolgens melden om te zien of hij hen kon helpen. Louis heeft gebeden en gesmeekt dat hij dat niet zou doen. 'Ik heb zelfs gehuild'. 'Je kunt tóch niets meer voor ze doen'. Maar Alex is desondanks gegaan. Louis heeft hem tot aan de Amstel weggebracht toen Alex zich ging melden. Dit vertelt hij nu, van de broer van wie hij moeite heeft zich het gezicht voor de geest te halen. Maar later, als hij jeugdfoto's ziet van Stephan: 'Ik heb het gevoel dat ik er zelf in mijn jonge jaren zo uit zag, maar zéker m'n broer en misschien wel m'n vader'. Alex en zijn vrouw kregen eerst een onvolmaakt kind (kwee) dat spoedig stierf. De zoon Louis (die niet is genoemd naar onze gast, maar naar een familielid van Alex' vrouw) had een ongelukkige voet.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld in 1943 - Remkea Steeman vertelde dat Alex bij de Joodsche Raad zat. En: Alex had een opvallend Joods uiterlijk; hij wilde niet binnen blijven.
 • werd gedeporteerd op 7 mei 1943 naar Vught (Datum van aankomst 6 of 7-5-1943).
 • werd gedeporteerd op 8 juni 1943 naar Westerbork (Datum van aankomst).
 • werd gedeporteerd op 8 juni 1943 naar Sobibor (PL).
 • is vermoord op 11 juni 1943 te Sobibor (PL) (Volgens 'In Memoriam').
 • wordt vermeld in de krant na 1944 met de tekst: '25823 - STURKOP, Alexander, 20 Juli 1906, Asd., Won. Asd. overleden 11 Juli 1943, S.'.
   ongedateerd
 • Alias Alex - Volgens zijn neef Jack Sturkop.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld - Zijn achterneef Morris Knocker zegt over Alexander Sturkop (de oom van Regina) dat hij een aardige en nette vent was. Louis noemde hij een losbol.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld - Zijn nichtje Paulette Sturkop heeft thuis nog een groot bronzen beeld van een hond, dat Louis in bewaring kreeg van zijn broer Alexander, toen deze zich aanmeldde om zich bij zijn vrouw en kinderen op transport te voegen.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld - Zijn nicht Dolly herinnert zich Alex en Fré goed. De foto met hun kinderen treft haar zeer. Zij vond hen een aardig stel en vooral Fré was een erg lief vrouwtje. Hun zoontje trok iets met zijn beentje.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld - Regina Abelskamp-Sturkop vertelt dat haar vaders broer Alex een eigenzinnig man was. Zijn vrouw Frederika (Regina Esthella Frederika is vernoemd naar Esther Polak en naar Frederika) was heel lief. Hun kinderen waren in de oorlog ondergedoken bij hun grootmoeder in Groningen, maar Alex wilde ze bij zich hebben De rest weten we.

Eigen code:

VIII-7


Woonplaatsen

  in 1906     geboorte     Amsterdam     Rapenburgerstraat 110
  tussen 1909 en 1909     vermelding woonplaats     Antwerpen     Dolfijnstraat (Antwerpen) 21
  tussen 1909 en 1910     vermelding woonplaats     Borgerhout     Bijlstraat (Borgerhout) 16
  voor 1910     vermelding woonplaats     Borgerhout    
  van 1910 tot 1913     vermelding woonplaats     Amsterdam     Rapenburgerstraat 112 een hoog
  tussen 1913 en 1914     vermelding woonplaats     Antwerpen     Zomerstraat (Antwerpen) 71
  tussen 1914 en 1914     vermelding woonplaats     Amsterdam    
  tussen 1914 en 1914     vermelding woonplaats     Amsterdam     Rapenburg 15
  van 1914 tot 1916     vermelding woonplaats     Amsterdam     Vrolikstraat 90 drie hoog
  van 1916 tot 1922     vermelding woonplaats     Amsterdam     Rapenburgerstraat 30 boven
  van 1922 tot 1928     vermelding woonplaats     Borgerhout    
  in 1926     vermelding     Antwerpen    
  van 1928 tot 1931     vermelding woonplaats     Borgerhout    
  van 1931 tot 1933     vermelding woonplaats     Amsterdam     Graaf Floriszstraat 15 een hoog
  van 1933 tot 1935     vermelding woonplaats     Amsterdam     Gijsbrecht van Amstelstraat 28 een hoog
  na 1935     vermelding woonplaats     Amsterdam     Meerhuizenplein 3 twee hoog

Beroepen

  van 1931 tot 1933     vermelding woonplaats     diamantslijper  
  1932 en 1933     vermelding woonplaats     diamantbewerker  
  van 1933 tot 1935     vermelding woonplaats     diamantslijper  
  van 1937 tot 1942     vermelding beroep     diamantbewerker  

Bijlage

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2020, J. Sturkop