Alexander Sturkop (1901-1945)
diamantbewerker
43 jaar
 

foto zoon van Mozes Salomon Sturkop en Aaltje van Rooijen
echtgenoot van Esther Degen

Vermeldingen

 • is geboren op 10 augustus 1901 in de voormiddag om 6 uur te Amsterdam (Jodenbreestraat 1) (Getuigen waren beambten van het Bevolkingsregister).
  • aangever: zijn vader Mozes Salomon Sturkop
 • woont Jodenbreestraat 1 drie hoog te Amsterdam van 10 augustus 1901 tot 22 september 1903 - Op dit adres geboren op 10-8-1901. Uitschrijving 22-9-1903 naar Abraham van Rooyen 1844.
 • woont (als inwoner bij familie) Waterlooplein 10 een hoog te Amsterdam van 22 september 1903 tot 12 mei 1906 - Woont met zijn ouders in bij zijn grootouders Van Rooijen en hun gezin. Inschrijving op 22-9-1903 van Mozes Salomon Sturkop.
 • woont (als inwoner bij familie) Zwanenburgwal 6 een hoog te Amsterdam tussen 12 mei 1906 en 11 januari 1907 - Woont met zijn ouders in bij zijn grootouders Van Rooijen en hun gezin. Uitschrijving op 11-1-1907 naar Mozes Salomon Sturkop.
 • woont (bij ouder(s)) Rapenburgerstraat 191 een hoog te Amsterdam van 11 januari 1907 tot 23 februari 1909 - Inschrijving 11-1-1907 van Abraham van Rooyen 1844, uitschrijving 23-2-1909 naar Antwerpen, Dolfijnstraat 21.
 • woont (bij ouder(s)) Dolfijnstraat (Antwerpen) 21 te Antwerpen (B) na 23 februari 1909 (Volgens Bevolkingsregister Amsterdam).
 • diamantbewerker woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) te Antwerpen (B) van 23 februari 1909 tot 1914 - Zie adressen van zijn vader.
 • woont (bij ouder(s)) Baron Joostenstraat 10 te Antwerpen (B) tussen 6 maart en 17 augustus 1914 - Info Antwerpen: tot 28-8-1914. Echter al inschrijving Amsterdam: 17-8-1914. Laatstgenoemde datum aangehouden.
 • woont (als inwoner bij familie) Waterlooplein 78 huis te Amsterdam tussen 17 augustus en 8 oktober 1914 - Woont met zijn ouders in bij zijn tante Dina Knocker-Sturkop en haar gezin. Inschrijving 17-8-1914 uit Antwerpen, uitschrijving 8-10-1914 naar Abraham van Rooijen, geboren 1844. Hij verblijft daar dus aanzienlijk korter dan zijn ouders, maar hij komt hier wel terug.
 • woont (als inwoner bij familie) Korte Houtstraat 4 twee hoog te Amsterdam tussen 8 oktober 1914 en 21 december 1915 - Hij woont in bij zijn grootvader, Abraham van Rooijen. Inschrijving 8-10-1914 van William Knocker 1867, uitschrijving 21-12-1915 naar William Knocker 1867.
 • woont (als inwoner bij familie) Waterlooplein 78 huis te Amsterdam tussen 21 december 1915 en 23 juni 1916 - Woont met zijn ouders in bij zijn tante Dina Knocker-Sturkop en haar gezin. Inschrijving 20-12-1915 van Abraham van Rooijen 1844, uitschrijving 23-6-1916 met zijn ouders naar hun eigen adres.
 • woont (bij ouder(s)) Nieuwe Achtergracht 14 drie hoog te Amsterdam van 23 juni 1916 tot 14 oktober 1923 - Inschrijving 23-6-1916 van William Knocker 1867, uitschrijving 12-11-1923 naar Antwerpen, aantekening Militair Verlof, Werd echter 14-10-1923 al ingeschreven in Antwerpen. Laatstgenoemde datum aangehouden.
 • is diamantbewerker (leerling) van 7 mei 1917 tot 25 juli 1919 - Datum van toelating 7-5-1917; werkzaam bij Sturkop, M., atelier/fabriek Prinses Marie. Einde van de leertijd 25-7-1919. Proef afgelegd bij Ph. Cohen. Commentaar: M. Sturkop kan zijn vader Maurits (Mozes Salomon) zijn.
 • wordt vermeld in annonce op 14 september 1917 met de tekst: Plaatst met zijn moeder een annonce in het Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond: 'Den 16de september 1917 hoopt de heer Maurits Sturkop zijn 40ste verjaardag te herdenken. Dat hij nog lang in ons midden moge blijven is de wens van zijn echtgenote en zoon.'.
 • ondertekent een familieannonce op 4 april 1919 wegens: - (met andere familie) felicitatieannonce t.g.v. de 75ste verjaardag van grootvader Abraham van Rooijen.
 • is diamantbewerker na 26 juli 1919 - Was lid van ANBD, vakgroep 2 no. 6483.
 • wordt vermeld van 25 september tot 2 oktober 1920 - 10-10-1923 Certificaat lidmaatschap ANBD Antwerpen verstrekt.
 • woont te Antwerpen (B) van 25 september tot 2 oktober 1920 - Vertrok naar Antwerpen m/c 25-9-1920, teruggekeerd m/c 2-10-1920.
 • is op 19 oktober 1920 - Bedankt als lid van ANBD wegens ander vak.
 • is vermeld m.b.t. militaire dienst: in 1921 te Amsterdam - 1,718 m., geschikt verklaard, ingelijfd 18-3-1921 bij T. Lichte (houwitsers) afd. Utrecht (bereden), 31-3-1921 ontslagen wegens lichaamsgebreken, afgezwaaid 5-1-1921.
 • diamantbewerker woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Lange Leemstraat (Antwerpen) 248 te Antwerpen (B) na 14 oktober 1923 - Hij kwam daadwerkelijk op 14 oktober aan in Meersem en op 17 oktober op dit adres. Zijn toekomstige vrouw woont bij zijn aankomst in Antwerpen nog in Amsterdam, Valkenburgerstraat 255. Zij voegt zich bij hem op op 13-2-1924. Visum voor onbepaalde tijd in België. Zijn ouders wonen Nieuwe Achtergracht 14, Amsterdam. Wettelijke en laatste woonplaats: Nieuwe Achtergracht 14. Werkzaam bij Dresden, Meyer, Herrenbergstraat 1, Borgerhout.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Lange Leemstraat (Antwerpen) 248 te Antwerpen (B) na 29 december 1923.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Lange Leemstraat (Antwerpen) 248 te Antwerpen (B) na 21 januari 1924 - Streng onderzoek naar Alexander Sturkop, is woonachtig met zijn vrouw Degen, Esther, op gemeubileerd kwartier Lange Leemstraat 248. Is werkzaam als diamantslijper bij Dresden, Herrenbergstraat, Borgerhout en verdient 300 frank. Meest gunstig advies.
 • diamantslijper te Antwerpen (B), wordt vermeld als bruidegom op 16 februari 1924 te Amsterdam.
 • woont te Antwerpen (B) voor 8 april 1924 - Over van Antwerpen m/c 8-4-1924 daar lid van 15-10-1923.
 • is diamantbewerker op 8 april 1924 - Als lid van ANBD over naar vakgroep 2 no. 1775.
 • woont te Antwerpen (B) na 25 april 1924 - Naar Antwerpen.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Boomgaardstraat (Antwerpen) 201 te Antwerpen (B) na 16 juni 1924 - Ouders, personalia bekend. Wonen Nieuwe Achtergracht 14. Wettelijke en laatste woonplaats: Nieuwe Achtergracht 14. Wil meer dan zes maanden blijven. Foto aangehecht.
 • diamantbewerker woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Boomgaardstraat (Antwerpen) 199 te Antwerpen (B) na 3 september 1925.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) te Antwerpen (B) voor 1 november 1933 (Volgens Bevolkingsregister Amsterdam. Bron 1090). Formeel volgens Bevolkingsregister Antwerpen: met zijn gezin afgeschreven 30-10-1933 naar Amsterdam, Oude Schans, 19.
 • handelsreiziger woont (als hoofdbewoner en/of partner) Oudeschans 19 te Amsterdam na 1 november 1933 - Gehuwd 13-2-1924 te Amsterdam, inschrijving van 1-11-1933 van Antwerpen, uitschrijving geen. Volgens Bevolkingsregister Antwerpen met zijn gezin afgeschreven 30-10-1933 naar Amsterdam, Oude Schans 19.
 • is diamantbewerker op 28 december 1936 - Als lid van ANBD over naar vakgroep 2 no. 1785.
 • is kantoorbediende op 28 december 1936 - Naar Alg. Ned. B.V. Hand.: kantoorbediende.
 • A. Sturkop woont (volgens adresboek) Waterlooplein 100 te Amsterdam 1939 en 1940.
 • ondertekent een familieannonce op 23 april 1940 te Amsterdam wegens: - Overlijden van 'ons aller vriendin' Chelly de Vries-van der Veen, 35 jaar. Mede ondertekend door o.a. Fam. A. Sturkop, Amsterdam,.
 • diamantbewerker woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) Waterlooplein 100 twee hoog te Amsterdam in februari 1941 - Woont met echtgenote en hun twee zoons. Sterfdatum vastgesteld op 31-5-1945 te Bergen-Belsen. Op drie hoog woont zijn oom Wolf van Rooijen.
 • wonende Waterlooplein 100 te Amsterdam, wordt vermeld op 17 december 1941 - Een brief van Alexander, zijn vrouw Esther Degen en hun zoons Mannie en Nico, waarin een gelukswens aan Dolly de Vries in het Elisabethziekenhuis te Leiden, met de geboorte van Hetty: 'Waarde Nicht, Neef en klein nichtje, Met blijdschap hebben wij het bericht ontvangen van je bevalling en feliciteren U beiden en ouders (onbekend) met de geboorte van jullie Dochter. Naar wij vernomen hebben is Moeder en Kind gezond en heb jij Dolly zoo goed als geen pijn gehad, nou dat is maar goed ook. Telkens als ik op de Amstel kwam vroeg ik maar steeds wanneer het eindelijk zou gebeuren en zoo zie je aan alles komt een eind dus ook aan je dracht. Dolly hoe is je Man met zijn Dochter, dat zal hij wel reusachtig leuk vinden hé. Ik heb vernomen dat je in het ziekenhuis bent, ik hoop maar dat jij het er goed heeft, en dat je na de 10e dag weer naar huis kan gaan. Nu lieve Nicht en Neef, nogmaals gefeliciteerd, een gezond en spoedig thuiskomst voor jou Dol en het kind, is je toegewenscht door je Nicht en Neef en kleintjes (die zijn inmiddels 15 en 16 jaar). Esther en Alex, Mannie en Nico'.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld in 1942 - De schoonmoeder van Alexander, oma Degen, woonde in een rusthuis aan de Plantage Middenlaan. Daar kwamen haar twee kleinzoons Sturkop afscheid van haar nemen. Zij hadden een oproep gekregen, ze ging een grote reis maken, iets van de wereld zien. Truusje Brandon, een nicht van de jongens, raakt hevig ontroerd als ze dit anno 2005 vertelt..
 • wordt vermeld op 26 mei 1942 - Afgevoerd wegens verwaarlozing lidmaatschap.
 • wordt vermeld van 1943 tot 1945 - Werd in de Duitse documenten vermeld als: joods en politiek gevangene.
 • wordt vermeld van 1943 tot 1945 - Werd in de Duitse documenten vermeld als: schilder, diamantslijper, handelsreiziger, arbeider.
 • Omtrent Alexander Sturkop te Amsterdam wordt een gebeurtenis vermeld op 24 maart 1943 te Amsterdam (Waterlooplein 100 tweeh hoog) - Arrestatie door of namens de bezetter.
 • werd gedeporteerd op 25 maart 1943 naar Vught (Datum van aankomst).
 • woont (als gevangene van de bezetter) te Vught tussen 25 maart 1943 en 25 maart 1944 - Vastgehouden in Vught.
 • werd gedeporteerd op 21 maart 1944 naar Westerbork (Datum van aankomst).
 • werd gedeporteerd op 23 maart 1944 naar Auschwitz (PL).
 • wordt vermeld tussen 25 maart en 28 april 1944 te Auschwitz (PL) - Getransporteerd naar Auschwitz.
 • wordt als als gevangene van de bezetter vermeld tussen 28 april en 8 mei 1944 te Monowitz - Häftlingskrankenbau Monowitz.
 • wordt vermeld in 1945 te Duitsland - Het Zwangsarbeitslager Ohrdruf werd tegen eind 1944 in Ohrdruf, circa 13 kilometer zuidelijk van Gotha, als Außenlager van het concentratiekamp Buchenwald ingericht. De gevangenen werden voor de bouw van omvangrijke tunnels en bunkers ingezet. In maart 1945 had het kamp 11.700 gevangenen. Op 2 april 1945 moest het grootste deel der gevangenen onder SS-bewaking een Todesmarsch van 51 kilometer naar Buchenwald marcheren. Onderweg werden gewonde of uitgeputte gevangenen door SS-bewakers doodgeschoten.
 • wordt als als gevangene van de bezetter vermeld na 24 januari 1945 te Buchenwald (D) - Concentratiekamp Buchenwald / Kommando Ohrdruf.
 • wordt als als gevangene van de bezetter vermeld na 7 maart 1945 te Bergen-Belsen (D).
 • te Bergen-Belsen (D), is vermoord op 31 mei 1945 te Bergen-Belsen (D) (Precieze doodsoorzaak niet vastgesteld: het onderbrengen in zulke kampen en de behandeling aldaar, met alle gevolgen vandien, rechtvaardigt 'vermoord').
 • wordt vermeld in de krant na 31 mei 1945 met de tekst: '105926 - STURKOP, Alexander, 10 Aug. 1901, Asd., Won. Asd. overleden 31 Mei 1945, Bergen-Belsen.'.
   ongedateerd
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld - Zijn aangetrouwde nichtje Truusje Brandon herinnert zich haar oom Alex Sturkop en tante Esther Degen nog goed, hoewel zij zich geen details van hen meer kan herinneren. Ze zag hen vaak bij familieaangelegenheden, met tante Esther had zij meer contact dan met oom Alex. Alexander Sturkop was een zwager van haar vader. De ouders van Alex heeft zij nooit gekend.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld - Louis Sturkop vertelt dat Maurits' (Maurice) zoon Alex (Louis' neef dus) hem goed bekend was. Ook zijn neefje Mauritz kende hij wel, maar Nathan herinnert hij zich niet.
 • Met betrekking tot Alexander Sturkop werd verteld - Zijn nicht Celine Roodveldt herinnert zich dat Alexander en Esther Sturkop in latere jaren in Amsterdam hebben gewoond.

Eigen code:

VIII-6

Beschrijving

Volgens Minny Mock-Degen (zie genealogisch journaal 8-8-2004) zijn hun kinderen vernoemd naar de grootouders aan de kant van Esther Degen.
Alexander Sturkop bezweek na de bevrijding van Bergen-Belsen. Uit de gegevens van de Duitse concentratiekampen blijkt: Alexander werd op 24 maart 1943 in Amsterdam gearresteerd en op 25 of 26 maart naar Vught overgebracht. Daar is hij nagenoeg een jaar gebleven; eind maart 1944 kwam hij in Auschwitz terecht. Van 28 april tot 8 mei 1944 en nog een klein aantal dagen in begin juni was hij tewerkgesteld aan het ziekenhuis van Monowitz, een nevenkamp van Auschwitz waar het beruchte IG Farben zijn fabricage had. Op 22 januari 1945 werd hij overgebracht naar het 'Kommando Ohrdruf' van concentratiekamp Buchenwald, waar hij op 7 maart nog geregistreerd was. In Ohrdruf, een buitenkamp van Buchenwald, waren bijna twaalfduizend dwangarbeiders aan het graven van een uitgebreid tunnel- en bunkerstelsel. Op 2 mei 1945 moest het grootste deel der gevangenen, onder bewaking van de SS, een voettocht van 51 kilometer naar Buchenwald maken. Deze tocht stond later bekend als de Todesmarsch: tallozen stierven onderweg of werden door de SS doodgeschoten. Alexander Sturkop moet dit hebben overleefd en in Bergen-Belsen zijn aangekomen. Dat hij daar bezweek, aan uitputting en mogelijke verwondingen of ziekte, ligt voor de hand. Zijn vrouw en zoons waren al eerder om het leven gekomen, op verschillende tijdstippen, in Sobibor, Auschwitz en 'ergens in Polen', zoals dat later werd vastgelegd. Hij stond niet alleen geregistreerd als 'Jood', maar ook als politiek gevangene. Alexander Sturkop beoefende volgens de Duitse gegevens beroepen als diamantslijper, timmerman en hij werkte bij een matrassenstopperij. Maar in Buchenwald stond hij te boek als schilder. In Vught moet hij in juni 1943 nog het kindertransport naar Auschwitz hebben zien vertrekken, waarmee zijn achternichtje en -neefje Maria en David Sturkop hun einde tegemoet gingen.


Woonplaatsen

  in 1901     geboorte     Amsterdam     Jodenbreestraat 1
  van 1903 tot 1906     vermelding woonplaats     Amsterdam     Waterlooplein 10 een hoog
  tussen 1906 en 1907     vermelding woonplaats     Amsterdam     Zwanenburgwal 6 een hoog
  van 1907 tot 1909     vermelding woonplaats     Amsterdam     Rapenburgerstraat 191 een hoog
  na 1909     vermelding woonplaats     Antwerpen     Dolfijnstraat (Antwerpen) 21
  van 1909 tot 1914     vermelding woonplaats     Antwerpen    
  tussen 1914 en 1914     vermelding woonplaats     Antwerpen     Baron Joostenstraat 10
  tussen 1914 en 1914     vermelding woonplaats     Amsterdam     Waterlooplein 78 huis
  tussen 1914 en 1915     vermelding woonplaats     Amsterdam     Korte Houtstraat 4 twee hoog
  tussen 1915 en 1916     vermelding woonplaats     Amsterdam     Waterlooplein 78 huis
  van 1916 tot 1923     vermelding woonplaats     Amsterdam     Nieuwe Achtergracht 14 drie hoog
  van 1920 tot 1920     vermelding woonplaats     Antwerpen    
  na 1923     vermelding woonplaats     Antwerpen     Lange Leemstraat (Antwerpen) 248
  in 1924     vermelding bruidegom     Antwerpen    
  na 1924     vermelding woonplaats     Antwerpen     Boomgaardstraat (Antwerpen) 201
  voor 1933     vermelding woonplaats     Antwerpen    
  na 1933     vermelding woonplaats     Amsterdam     Oudeschans 19
  1939 en 1940     vermelding woonplaats     Amsterdam     Waterlooplein 100
  tussen 1943 en 1944     vermelding woonplaats     Vught    
  in 1945     vermoord     Bergen-Belsen    

Beroepen

  van 1909 tot 1914     vermelding woonplaats     diamantbewerker  
  van 1917 tot 1919     vermelding beroep     diamantbewerker (leerling)  
  na 1919     vermelding beroep     diamantbewerker  
  in 1920     vermelding beroep      
  na 1923     vermelding woonplaats     diamantbewerker  
  in 1924     vermelding bruidegom     diamantslijper  
  in 1924     vermelding beroep     diamantbewerker  
  na 1933     vermelding woonplaats     handelsreiziger  
  in 1936     vermelding beroep     kantoorbediende  
  in 1936     vermelding beroep     diamantbewerker  

Bijlage

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2020, J. Sturkop