Jacques Sturhoofd (1930-2010)
rechter
80 jaar
 

foto zoon van Alexander Sturhoofd en Saartje Wallage
echtgenoot van N.N.

Vermeldingen

 • is geboren op 23 maart 1930 te Amsterdam.
 • woont (bij ouder(s)) Oosterpark 39 te Amsterdam van 23 maart 1930 tot 2 juni 1934 - Op dit adres geboren op 23-3-1930.
 • woont (bij ouder(s)) Spinozastraat 5 huis te Amsterdam van 2 juni 1934 tot 14 september 1940 - Geen uitschrijving.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) te Amsterdam voor 14 september 1940.
 • woont (bij ouder(s)) Velthuislaan (Laren) 7 te Laren (NH) van 14 september 1940 tot 13 juni 1945 - Op de archiefkaart staat niet dat men in 1942 en 1943 weer een tijdje terug was in de Spinozastraat.
 • woont (bij ouder(s)) Spinozastraat 5 te Amsterdam in 1942.
 • woont (als onderduiker bij derden) te Zeist na 1943 - Ondergedoken met zijn ouders en broer bij de familie Kleuver.
 • wonende te Zeist, wordt als als onderduiker bij derden vermeld 1944 of 16 januari 1945 te Zeist - Samen met zijn ouders en broer ondergedoken in een pension te Zeist.
 • wordt vermeld in 1945 te Bilthoven - De gezinsleden van Alexander Sturhoofd waren gearresteerd. De dienstdoende politieman wilde hem niet arresteren. Alexander bleef aanhouden, want hij wilde hetzelfde lot ondergaan als zijn familie. Hij zei dat voor hem het hele leven nu zinloos was. De wachtcommandant zei verschillende keren: 'Ga weg, ik wil je hier niet zien.' Sturhoofd weigerde echter weg te gaan. De politieman gaf echter niet toe en probeerde hem met het gebruik van forse Nederlandse taal weg te krijgen. Uiteindelijk werd zijn vrouw naar het wachtlokaal gebracht om met hem te praten. Ze zei meteen dat hij moest proberen om contact te krijgen met het verzet. Uiteindelijk ging hij als een verslagen man weg. De dienstdoende politieman gaf als raad: 'Probeer eens iets anders.' Gelukkig volgde hij de adviezen van zijn vrouw op en zocht contact op met het verzet. Eerst ging hij naar Lokerse, omdat zijn zoon Jaap bij hem op school was geweest voordat de scholen wegens de oorlogsomstandigheden gesloten waren. Lokerse wist dat de voorzitter van zijn schoolbestuur, Jees van Domselaar, in het verzet zat. Bij Van Domselaar zat Dolf Edelman, die via de LO contact had met enkele mensen uit het verzet in Zeist. Er werd bij Kleinveld, die in Zeist een schoenenzaak had, een vergadering belegd, waar ook []. waren. Tevoren hadden [] overleg gehad met de waarnemend commissaris van politie Goorhuis. Nu volgt een beschrijving van het maken van plannen. Nodig waren een auto voor het vervoer en een viertal mannen in Duits uniform. De overvallers waren per fiets naar het bureau gekomen. Alle tien gevangenen werden in de vrachtwagen gestopt. De tienjarige Max had gedacht dat ze naar Amsterdam of Den Haag zouden gaan. Volgens hem reden ze de verkeerde kant op. Hij zei daar wat van, maar hij moest zijn mond houden. Ter hoogte van de Breullaan reed de auto het bos in. De laadklep ging naar beneden. Mevrouw Sturhoofd dacht dat dat het einde was, maar ze waren vrij. In het bos stond een ontvangstcomité. Na enkele dagen kwamen de ex-gevangenen op hun nieuwe onderduikadressen. De familie Sturhoofd verbleef uiteindelijk tot de bevrijding met het hele gezin bij mevrouw Dekkers aan de Meenkselaan.
 • Alias Oberheide-Land - De familie heette Oberheide-Land tijdens de onderduik.
 • woont (als onderduiker bij derden) te Bilthoven in 1945 - Onderduik met ouders en broer: Meenkselaan 9 Bilthoven bij A. Dekkers.
 • wordt vermeld na 1945 te Amsterdam - Sturhoofd & Co. Spinozastraat 11. Groothandel in textielfournituren, ook geadverteerd als kleinvak-, toilet- en huishoudelijke artikelen.
 • wordt vermeld in januari 1945 te Zeist - Kort na de oorlog werd een filmpje gemaakt waarin de bevrijding in januari 1945 van 10 joodse gevangenen uit het politiebureau in Zeist, uitgevoerd o.m. door leden van de Driebergse ondergrondse, in scene werd gezet. Komt ook voor op YouTube. Betreft echtpaar David en Judith Heijmans, Harry Bril, familie Sturhoofd, echtpaar Gompers, mevr. Hermans en Ernst Stein. Er was geen filmapparaat beschikbaar. Aan Prins Bernhard om hulp gevraagd. Dit leidde ertoe dat een camera uit België is gekomen.
 • wordt als als gevangene van de bezetter vermeld op 16 januari 1945 te Zeist - In onderduik opgepakt nadat zijn moeder en tante waren opgepakt. Toen vader Alexander vernam wat er was gebeurd ging hij naar het politiebureau. Mocht na hevig aandringen niet blijven.
 • wordt vermeld op 23 januari 1945 te Zeist - Bevrijding met moeder en familie uit het politiebureau. Uitvoerig verslag in de bron en ondergebracht op nieuw onderduikadres.
 • woont (bij ouder(s)) Velthuislaan (Laren) 12 te Laren (NH) van 13 juni 1945 tot 2 juli 1947.
 • woont (bij ouder(s)) Sint Lucasweg (Laren) 2 te Laren (NH) van 2 juli 1947 tot 22 maart 1958.
 • wordt vermeld op 12 juli 1947 - Bevorderd naar vijfde klas gymnasium in Hilversum.
 • wordt vermeld na 1948 - Jaap studeerde eind jaren veertig begin jaren vijftig politieke wetenschappen (Correctie via gesprek met ijn echtgenote d.d. 1-1-2014: was sociologie - zie bron 4470). Begin jaren vijftig emigreerde hij naar Israël, waar hij overigens van september 1954 tot begin 1957 in militaire dienst moest. Daarna vatte hij daar zijn studie weer op en behaalde in zomer 1959 zijn baccalaureaat in de sociale wetenschappen. Hij ging in de zomer 1959 voor het eerst in vijf jaar op vakantie naar Nederland. Zijn vader zat toen moeilijk in zijn bedrijf (was handelsagent voor buitenlandse fabrikanten van kleine huishoudelijke apparatuur) en vroeg hem een paar te komen helpen. Jaap vatte tevens het plan op om in Nederland doctoraal af te studeren, maar ging eerst terug naar Israël, waar hij een paar maanden in dubio heeft gezeten. Daarna ging hij met de boot terug naar Nederland, waar hij op 1 januari 1960 aan kwam. Tegen zijn verwachting in beviel het hem heel goed in de zaak van zijn vader. Van studie is nooit meer iets gekomen. Eind 1960 ontmoetten Jaap en Anita elkaar. Remigreren was daarna definitief van de baan.
 • te Laren (NH), is bar mitswa geworden op 26 juni 1948 te Laren (NH) - Samen met broer Max in Hotel Hamdorff Laren. Voor hem waarschijnlijk uitgesteld vanwege de oorlog en de nasleep.
 • wordt vermeld op 20 juli 1948 - Bevorderd naar zesde klas gymnasium in Hilversum.
 • wordt vermeld op 25 juni 1949 - Geslaagd voor eindexamen gymnasium A.
 • wordt vermeld op 13 oktober 1950 - Spreekt de joodse jeugdfederatie in Eindhoven toe.
 • wordt vermeld op 23 november 1951 - Is de nieuwe madriech (jeugdleider) op sjabbatavond in Den Haag.
 • wordt vermeld op 31 oktober 1952 - Wordt vice-voorzitter van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie.
 • woont te Israël van 1953 tot 1959.
 • Toelichting/commentaar - Dat Jaap in de zomer van 1953 naar Israël vertrok wordt ontleend aan zijn eigen mededelingen en aan interviews, die onder de kop 'Overlevering' zijn opgenomen. Eveneens volgens eigen zeggen keerde hij in de zomer van 1959 weer terug naar Nederland. Hij werd pas in november 1961 bij zijn ouders aan Herdersweg uitgeschreven, maar toen was hij alweer ruim twee jaar terug uit Israël. Kennelijk is zijn emigratie nooit aan de instanties gemeld en men zal deze uitschrijving genoteerd hebben naar aanleiding van zijn eigen uiteindelijke inschrijving bij terugkomst. Volgens de bevolkingsadministratie had Jaap zich in april 1960 vanuit Israël weer in ons land gevestigd, maar zijn inschrijving vond pas vroeg in 1964 plaats. Jaap en Anita waren toen al hoog en breed getrouwd. De late aanmelding zal ermee te maken hebben gehad dat hij lang twijfelde of hij in Nederland zou blijven. Pas in maart 1966 werd deze inschrijving geldig verklaard. Deze langdurige periode kan het gevolg zijn geweest dat onderzoek gevergd was omdat men in 1959 zijn emigratie niet had gemeld, vanwege het feit dat hij zionist was en dat hij in het Israëlische leger had gediend.
 • woont (bij ouder(s)) Herderweg (Laren) 4 huis te Laren (NH) van 22 maart 1958 tot 15 november 1961 - Afgevoerd 15-11-1961 naar Nieuwer Amstel.
 • is procuratiehouder Sturhoofd & Co. in 1959 - Procuratiehouder-firmant.
 • is firmant Sturhoofd & Co. van 1959 tot 1973 te Amsterdam - Er zijn nog veel meer annonces in de kranten, voor soortgelijke functies: stenotypiste (Duits en Nederlands), kantoorkracht, magazijnbediende, jongste bediende. In 1949 ook een reiziger gevraagd en in 1975 een facturiste. De firmanaam is al vanaf 1945 Sturhoofd & Co., aan de Spinozastraat 11. Vanaf 1970 Nieuwe Keizersgracht 25-29. Daar wordt ook regelmatig een werkster gevraagd. Men handelde als groothandel in textielfournituren, in 1965 ook geadverteerd als kleinvak-, toilet- en huishoudelijke artikelen. Annonces al vanaf 1945; beginjaar aangepast aan jaar dat Jacques medefirmant werd.
 • is handelsagent van 1959 tot 1982 te Amsterdam - Werkte in de Spinozastraat in de zaak van zijn vader, van kleine huishoudelijke artikelen. Studeerde later rechten.
 • woont te Israël voor 2 april 1960 - Wat kryptische omschrijving: inschrijving uit Israël 1-1-1964 Amstelveen, vestiging in Nederland 2-4-1960, ingangsdatum geldigheid 14-3-1966.
 • wordt vermeld op 17 juni 1960 - Houdt inleiding over de vraag: 'is de Israëlische jeugd militaristisch?'.
 • wordt vermeld op 3 maart 1961 - Verkoopt kaartjes voor Scopus Poerimbal. Scopus was het clubblad van Scopus, de jeugdvereniging op liberaal Joodse grondslag.
 • wordt vermeld op 21 april 1961 - Wordt voorzitter Scopus. Mej. A. Hijman wordt tweede secretaresse.
 • wordt vermeld op 12 mei 1961 - Verloving.
 • woont (bij ouder(s)) Herderweg (Laren) 4b te Laren (NH) op 12 mei 1961.
 • wordt vermeld op 10 november 1961 te Amsterdam - Aankondiging choepa op 26-11-1961. Receptie in Carlton Hotel, Vijzelstraat. Amsterdam, Pretoriusstraat 60; Herdersweg 4b Laren. Toekomstig adres Maarten Lutherweg 251, Amstelveen.
 • woont (in welke hoedanigheid is niet vastgelegd) te Nieuwer-Amstel na 15 november 1961 - Dit moet al meteen de flat in Amstelveen zijn geweest, aan de Maarten Lutherlaan.
 • ondertekent een familieannonce te Amstelveen op 26 januari 1963 te Amstelveen (Maarten Lutherweg (Amstelveen) 251) wegens: Geboorte van zoon Danny.
 • ondertekent een familieannonce te Amstelveen op 21 augustus 1964 te Amstelveen (Maarten Lutherweg (Amstelveen) 251) wegens: Geboorte van dochter Sandra.
 • woont Straat van Sicilië (Amstelveen) te Amstelveen na 1966 - Jaap en Anita zijn in 1966 in deze woning gaan wonen, toen aangeschaft voor zo'n NLG 80.000,--. Kort daarna verkochten ze hun flat in Amstelveen.
 • wordt vermeld op 5 september 1966 - Mede-initiatiefnemer van het Manifest 'Appèl' van D66.
 • wordt vermeld op 13 januari 1967 te Amstelveen - De Amstelveense leden van Democraten '66 hebben besloten een plaatselijke afdeling op te richten. In het voorlopig bestuur J. Sturhoofd, penningmeester..
 • wordt vermeld na 1970 - In de zeventiger jaren had Jaap contact met Anita Leeser, die toen advocaat was voor de zaak van Alexander en Jaap Sturhoofd en die later vice-president werd van de rechtbank en een van de meest bekende kinderrechters werd. In die gesprekken raakte Jaap geïnteresseerd in rechten. In 1967 ging hij een avond- en weekendstudie rechten volgen. Dit ging veel beter dan zijn studie sociale wetenschappen. Pas in 1976 studeerde hij af, na een langdurige periode (3 jaar) om zijn scriptie te voltooien. Door zijn achtergrond in het bedrijfsleven bleek hij goed inzetbaar als rechter-plaatsvervanger (iemand die bij capaciteitsgebrek moet komen opdraven), waarmee hij eind 1979 begon en daarna verkocht hij de zaak, die inmiddels in een moeilijke fase begon te komen en maakte definitief de overstap. Op advies begon hij met een cursus vonnis maken. Vanaf de leeftijd van 52 jaar is Jaap full time rechter. In 1991 bleek zijn geschiktheid voor het gerechtshof in Den Haag, waar op dat moment het capaciteitstekort tot negatieve publiciteit leidde. Aanvankelijk wilde hij in het familierecht, wat hij ook in Amsterdam deed, maar zijn ervaring in het strafrecht bleek van belang: op 1 januari 1992 werd hij aangesteld bij de strafkamer van het gerechtshof in Den Haag. Zijn benoeming per KB moet in de Staatscourant jaargang 1991 zijn terug te vinden. Sedert enige tijd werkt hij nog drie dagen per week.
 • is firmant Sturhoofd & Co. na 1970 te Amsterdam - Sturhoofd & Co., Nieuwe Keizersgracht 25-29.
 • J. Sturhoofd woont (volgens telefoonboek) te Amsterdam 1971 en 1972 - Telefoonnummer 412534.
 • wordt vermeld 1975 of 1976 - In 1975 of 1976 stapte Alexander Sturhoofd uit zijn onderneming. Jaap is er in totaal 22 jaar aan verbonden geweest.
 • ondertekent een familieannonce te Amstelveen op 5 januari 1977 te Amstelveen (Straat van Sicilië (Amstelveen) 19) wegens: Overlijden van zijn vader. Op een andere annonce samen met zijn moeder, zijn vrouw A.S. Sturhoofd-Hijman en zijn kinderen Danny en Sandra en andere familie.
 • wordt vermeld in 1978 - In 1978 hebben Anita en Jaap Sara Sturhoofd, de enige zuster van zijn vader, nog opgezocht in de USA. Korte tijd nadien verzandde harerzijds de correspondentie en Jaap neemt aan dat zij al lang is overleden.
 • ondertekent een familieannonce te Amstelveen op 7 mei 1979 te Amstelveen wegens: Overlijden van zijn moeder. Hij ondertekent met zijn vrouw en kinderen.
 • is rechter op 7 november 1979 - Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam.
 • is rechter na 1982 - Sinds begin 1982 rechter bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam.
 • wordt vermeld op 17 februari 1982 - Benoeming tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, samen met een blinde rechter.
 • is rechter na 18 februari 1982 te Amsterdam - Sinds 18 februari 1982 als rechter verbonden aan de rechtbank Amsterdam.
 • rechter wordt vermeld in de krant op 23 augustus 1984 te Amsterdam met de tekst: - Krantenbericht over moordzaak bij de Amsterdamse rechtbank, onder presidium van mr. J. Sturhoofd. Dit was de eerste maal dat ik van een levende persoon Sturhoofd hoorde. Onder mijn aandacht gebracht door mijn vader. Op grond van dit bericht contact tot stand gebracht met Jacques (Jaap) Sturhoofd.
 • rechter, wordt vermeld op 30 augustus 1984 - Treedt op als president van de rechtbank te Amsterdam. Identiek bericht in 1985.
 • Omtrent Jacques Sturhoofd wordt een gebeurtenis vermeld op 4 september 1984 - Op 4 september 1984 was er een gesprek tussen Corry Meijerink-Brokken met Mr. J. Sturhoofd in het radioprogramma Trialoog: gesprekken met hen die midlife een andere toekomst of carrière bouwden. Corry Brokken was een zangeres die in de jaren zestig het Eurovisie songfestival won en later een rechtenstudie voltooide. (Tapecassette met alle relevante gespreksdelen in mijn collectie.) Mr. J. Sturhoofd studeerde sociale wetenschappen. Hij ging in 1953 naar Israël en maakte zijn studie daar af. Hij kwam in de zomer van 1959 naar Nederland voor vakantie en om eventjes zijn vader te helpen in de zaak. Dat eventjes werd 20 jaar. Hij studeerde later rechten en is sinds 18 februari 1982 als rechter verbonden aan de rechtbank Amsterdam. Hij vertelt over zijn jeugd in Amsterdam en het Gooi, over onderduiken, over mijnheer Lokersen, over de bevrijding, over dienstverlening. over het geheim van de raadkamer en over de doeleinden van straftoemeting, etc. Corry Brokken had al drie of vier keer beloofd dat de heer Sturhoofd zou komen praten en eindelijk is het dan zo ver. Hij is geboren in 1930 in Amsterdam en heeft één broer, die 4 jaar jonger is. Zij vader was handelsagent in kleine huishoudelijke artikelen. Dat is als een handelreiziger klanten langs gaan en trachten zijn waren te verkopen. Een handelsagent is precies hetzelfde, alleen zelfstandig. Het was een doorsnee middenklas joods gezin. Niet al te los; ook niet al te orthodox. Men hield zich aan bepaalde dingen, meer uit traditie dan uit sterk religieus gevoel. Er kwam bv. geen varkensvlees op tafel, op grote verzoendag ging men naar de synagoge en soms ook wel op andere feesten, bijvoorbeeld Pesach (Pasen), op de eerste avond (de Seiferavond), die word gevierd met grootouders. Zijn moeder was vrij afhankelijk van zijn vader. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in de oorlog, was zij van niemand meer afhankelijk. Toen nam zij in feite het heft in handen. In 1934 werd zijn broer geboren. Toen zijn zij in Amsterdam verhuisd naar de Spinozastraat. Zijn vader had daar een huis gekocht waar tegelijkertijd ook de zaak was. Hij herinnert zich van die tijd niet zoveel meer. De dreiging van wat komen ging is hem heel goed bijgebleven; eigenlijk al vanaf de jaren 1936/1937 en vanaf 1938; de bezetting van Oostenrijk etc, etc. Hij herinnert zich van de nazomer van 1939 heel duidelijk hoe het verdrag tussen Duitsland en Rusland werd gesloten en iemand tegen hen zei 'Nou komt er oorlog want nou is hij (Hitler) gedekt in z'n rug'. Het gezin heeft op het punt gestaan om in januari 1940 naar Amerika uit te wijken. Er waren vergevorderde plannen, maar het is niet doorgegaan. Plakkaten ter verkoop van hun huis zaten al op de gevel. Dat is op het laatste moment niet doorgegaan. Het is heel moeilijk te zeggen waarom. Misschien dat men de toekomst tóch wat rooskleuriger inzag. Na mei 1940 zijn ze verhuisd naar Het Gooi (Laren). Daar heeft men de eerste tijd van de bezetting meegemaakt. Vanaf eind 1941 moesten zowel joodse onderwijzers als joodse leerlingen van niet-joodse scholen verdwijnen. Er werden overal joodse scholen opgericht. Jacques moest naar Hilversum waar een klein joods schooltje was opgericht. In 1942 deed hij nog toelatingsexamen voor de middelbare school. Toen was de situatie al nijpend geworden. Vlak na dat toelatingsexamen werden alle joodse gezinnen uit de omgeving van Amsterdam gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Vanwege de greep op de joden. Zij gingen weer terug naar de Spinozastraat. Het huis was nog van zijn vader; maar de zaak werd hem afgenomen. Daar kwam een Verwalter in. Daar hebben zij de zomer van 1942 doorgebracht. Zijn moeder voelde alles aankomen. Ze vond de werkkampen in Polen onzin: 'We moeten allemaal dood'. Begin september werden hij en zijn broer, door een van de velen die hen geholpen, opgehaald en meegenomen naar Noordwijk. Ze hadden eerst de ster onder hun jas verborgen die ze (vanwege de stralende dag) voor zich hielden. Vóór het CS ging de ster af. Via Noordwijk zijn ze éven in Amsterdam ondergedoken geweest. Hun ouders waren ergens anders en stelden alle pogingen in het werk om hen weer bij zich te krijgen. Dat lukte toen zij begin 1943 in Zeist waren ondergebracht. Bij familie Kleuver. Jaap zat in Driebergen op de MULO. Recht tegenover hen woonden NSBers. Ze moesten zo normaal mogelijk leven. Kinderen moesten dus naar school gaan. Hij moest van de leraar daar (Hr. Lokersen), die van de hoed en de rand wist, naar het gymnasium. Hij kreeg het zover dat hij in augustus 1944 examen kon doen bij het Christelijk Gymnasium te Utrecht, voor de tweede klas. Van leren kwam door dolle dinsdag niets meer terecht. Bovendien werden in januari 1945 zijn moeder en tante opgepakt, evenals hijzelf en zijn broer. Hun vader bleef buiten schot. Die kon (via connecties met het verzet, o.a. met heer Lokersen) bewerkstelligen dat zij na een week werden bevrijd uit het politiebureau. Ze wisten wanneer de Duitsers hen zouden komen halen. Men is een kwartier eerder gekomen, vermomd als Duitsers, met een Duitse vrachtauto. De auto stopte op de Arnhemse Bovenweg bij Driebergen en er werd geroepen 'Waar zijn Max en Jaap en hun moeder want die gaan naar hun vader toe'. Op vrijdagavond 4 mei 1945 kwam dominee Torenbeek de bevrijding melden. Ondanks de spertijd moest en zou vader 's avonds laat 'er bij' zijn. Op aanraden van hun moeder hield hij de Nederlandse vlag onder zijn jas. Maar zijn moeder zag hem weglopen met die vlag onder zijn jas uit. Het eindexamen gymnasium was in 1949. Sociale wetenschappen in Amsterdam. In de zomer van 1959 had zijn vader problemen en zocht naar iemand in zijn bedrijf. Jacques voelde zich in Israël best maar nam toch aan zijn vader 1 à 2 jaar te helpen. Het zijn er twintig geworden en hij voelde zich best in die zaak. Hij ontmoette zijn vrouw eind 1960; na verloop van tijd kwamen er kinderen en hij was In korte tijd weer in Nederland gesettled. De zaak ging niet slecht. De tweede ommezwaai kwam in 1967. Hij raakte geïnteresseerd in juridische problemen. Er was een cursus voor avondstudenten rechten geopend en hij is naast zijn werk gaan studeren. 'Als zijn gezin het vervelend vond hebben zij het niet laten merken'. Dat vindt hij perfect. Hij is in 1976 afgestudeerd. Hij was toen 46, maar hij ambieerde geen advocatuur. Er was vraag naar studenten die buiten hun studie ervaring in het bedrijfsleven hadden opgedaan. Er was de gelegenheid om rechter-plaatsvervanger te worden. Jacques was altijd al gefascineerd geweest in het vak van rechter en heeft daarvoor een cursus gevolgd. Hij begon steeds meer te verlangen naar volledige omschakeling naar dat ambt. Na het slagen voor de cursus heeft hij nog 2 jaar als plaatsvervanger een leerperiode doorgemaakt. Daarna is hij vast benoemd. Op 18 februari 1982 werd hij geïnstalleerd. Corry Brokken vraagt of de heer Sturhoofd veel naweeën van de oorlog heeft overgehouden. Hij vindt dat heel moeilijk te zeggen. Ogenschijnlijk niet. Merkt nu je het opnieuw vertelt blijkt dat het je meer aangrijpt dan je zelf voor mogelijk had gehouden. Dat wel. Gelooft niet dat zich bij hem erge naweeëen hebben voorgedaan.
 • is student sociale wetenschappen op 4 september 1984 - In Nederland studie begonnen en afgerond in Israël.
 • wordt vermeld op 30 maart 1985 - Jaap Sturhoofd vertelt dat zij de laatste jaren niet zoveel meer met broer Max omgaan. Hoewel: Max had wel met Jaap gebeld over zijn contact met mij.
 • wordt vermeld op 30 maart 1985 te Amstelveen - De kinderen Danny en Sandra studeren beiden rechten. Ook hen ontmoet. Danny woont zelfstandig in Amsterdam; Sandra woont bij haar ouders.
 • Jaap Sturhoofd wordt vermeld op 30 maart 1985 te Amstelveen - Jaap heeft blauwe ogen, kort en gezet, wollen vest, pantoffels, sigaar, joods uiterlijk, veel en bedachtzaam sprekend. Anita: bruine ogen; typisch joods. Beiden joodse levensstijl en gelovig.
 • wordt vermeld op 27 juni 1985 - Treedt op in rechtszaak als president van de Amsterdamse rechtbank.
 • rechter, wordt vermeld op 28 juni 1986 te Amsterdam - Behandelt als arrondissementsrechter in Amsterdam een zaak inzake verslavingszorg.
 • wordt vermeld op 28 december 1986 - Ik heb sterk de indruk dat de families Max en Jaap gebrouilleerd zijn.
 • wordt vermeld op 28 december 1986 te Apeldoorn - Jaap kon vannacht niet plassen. In VU ziekenhuis werd vanochtend een katheter ingebracht. Door de haast hebben ze geen foto's meegenomen; die sturen ze nu op. Jaap 'doet' nu veel echtscheidingen etc. Geen strafzaken meer.
 • wordt vermeld op 23 augustus 1988 - Jaap Sturhoofd. vertelde dat zijn beroepsleven nog drukker is geworden dan dat reeds was. Hij is indertijd voorzitter van de Familiekamer geworden, een hogere functie (zonder extra betaling, voegt hij er aan toe). Begin juli werd hij geveld door een black out en is er nu - aan het einde van zijn vakantie - eigenlijk pas weer aan toe aan het werk te gaan. Hij ervaart dit wel als een lichamelijke waarschuwing om zich in acht te nemen. Ik vond hem duidelijker, aardiger en minder haperend, afgewogen spreken dat ik mij van hem herinner.
 • wordt vermeld als vennoot en / of firmant op 18 april 1991 te Amsterdam - De vereffenaar van Sturhoofd & Co. B.V. in Liquidatie gevestigd te Amsterdam, deelt mede, dat de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 283 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter kennisname van een ieder is neergelegd ten kantore van het handelsregister te Amsterdam.
 • is rechter op 8 november 1991 te Den Haag ('s Gravenhage) - Raadsheer Hof Den Haag.
 • rechter, wordt vermeld op 29 november 1991 - Benoemd tot raadsheer bij het Gerechtshof te Den Haag.
 • is rechter op 8 december 1991 te Den Haag ('s Gravenhage) - Raadsheer Gerechtshof Den Haag.
 • is rechter op 11 december 1991 - Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam.
 • wordt vermeld op 4 september 1994 - Eind 1991 aangesteld bij Gerechtshof in Den Haag; sindsdien reist hij op en neer. Sinds kort werkt hij in deeltijd: 60%. Van donderdag tot en met zondag is hij nu vrij. Is nu 64 jaar en mag in principe doorwerken tot hij 70 jaar is. Zo lang wil hij niet doorgaan, maar toch wil hij, zo in deeltijd, nog aantal jaren vol maken. Komt mij rustiger en sympathieker over dan vroeger.
 • Met betrekking tot Jacques Sturhoofd werd verteld op 4 september 1994 - Zegt nu (in tegenstelling tot vroegere uitlatingen) dat hij zijn 'oom' Hijman niet heeft gekend.
 • wordt vermeld op 11 februari 1995 - Jaap Sturhoofd heeft foto's meegegeven van hun huwelijk op 26 november 1961, met Jaap en Anita en hun wederzijdse ouders daarop en foto met Max en Els. Krijg nog foto's toegestuurd van alle kinderen Sturhoofd en van Jaap met beide kinderen in toga. Verdere documenten of foto's zijn er niet, d.w.z. dat van voor Jaap's vader er geen gegevens in de familie bewaard zijn gebleven. Van andere familie is Jaap ook niets wetenswaardigs bekend. Belangrijke foto's uit onopgeruimde archieven van Jaap zal ik eventueel nog ontvangen.
 • wordt vermeld op 11 februari 1995 - Omdat Jaap en Anita geen contact meer hebben met Max gaan ze ook niet met de kinderen om. Alleen Danny heeft contact met Michael en heeft hem geholpen toen die in juridische problemen zat.
 • wordt vermeld op 11 februari 1995 - Ik vind Jaap duidelijk wat rustiger dan vroeger, hoewel er iets zeer onrustigs in hem blijft. Hij is wel veel aardiger tegen Anita.
 • wordt vermeld op 16 augustus 1996 - Zijn broer Max vertelde, toen ik meldde dat ik verleden jaar bij hem was geweest, dat er geen echte aansluiting tussen hen beiden is. 'Als ze ons vragen of we ruzie hebben, dan is het antwoord neen, maar als ze ons vragen of we elkaar wel eens zien, dan is het antwoord ook neen. Alleen bij bruiloften en partijen'.
 • wordt vermeld op 16 augustus 1996 - Zijn broer Max vertelde dat Jaap, vooral sinds hij rechter is geworden, nog meer de denker en de boekenwurm is geworden, die hij altijd al was. Hij leefde alleen voor zijn werk.
 • wordt vermeld op 16 augustus 1996 - Onlangs vertelde Danny (een alleraardigste jonge advocaat) aan zijn oom Max dat zijn vader wat meer ontspannen werd en nu zijn job begint af te bouwen.
 • is gepensioneerd na 1997 - Gepensioneerd in 1997, maar bleef nu en dan invallen als plaatsvervanger. Daaraan kwam een einde toen hij in 2000 zeventig jaar werd, want dan ben je wettelijk verplicht om er definitief mee op te houden.
 • woont Straat van Sicilië (Amstelveen) 19 te Amstelveen in 2000.
 • woont Straat van Sicilië (Amstelveen) 19 te Amstelveen in 2002 - Sturhoofd, J, mr Straat van Sicilie 19, 1183GK Amstelveen, 020- 641 2534.
 • is rechter rond 2005 te Den Haag ('s Gravenhage) - Raadsheer Gerechtshof Den Haag.
 • Mr. J. Sturhoofd woont Straat van Sicilië (Amstelveen) 19 te Amstelveen in maart 2006 - 1183GK.
 • is overleden op 14 oktober 2010 te Amstelveen.
 • is begraven op 17 oktober 2010 te Amstelveen (Op de Liberaal Joodse Begraafplaats Gan Hasjalom aan de Saskia van Uylenburgweg in Amstelveen).
   ongedateerd
 • wordt vermeld - In zijn familie heerste de overlevering dat lang geleden een Sturkop die deze naam niet zo netjes vond die veranderde in Sturhoofd. Volgens Mr. Prins in Jeruzalem was Sturkop een verbastering van Stierkop. Men zou zich met de veehandel bezig hebben gehouden. (Eigen commentaar: Hierover later in contact getreden met de Israëlische expert Dr. J. Michman, die dit betwijfelde. Zie brief van Dr. J. Michman. Er bestaat een van handschrift overgetypte staat van belastingplichtigen met de naam Stierkop, maar dat zal vast op een interpretatiefout berusten).
 • wordt vermeld - In 2001 meldt hij dat hij en zijn broer Max al jarenlang geen contact meer hebben.
 • is rechter - De eerste studie van Jaap was sociologie. Die zette hij grotendeels voort in Israël. In Nederland schakelde hij - na hun huwelijk - over op economie. Dat had ook zijn hart niet; na propedeuse economie de switch naar rechten (in 1967). Tijdens een bezoek aan (kantoor van) Anita Leezer werd hem (door een collega van Leezer? Anita Sturhoofd weet niet meer wie) aangeraden zijn eigen vak als onderwerp voor zijn scriptie te kiezen. Dat werd de scriptie 'oneerlijke concurrentie tussen handelsagenten', dat een baanbrekend document werd genoemd. Het is opgenomen in Ars Aequi.
 • Met betrekking tot Jacques Sturhoofd werd verteld - Jaap Sturhoofd vertelt dat op een koude winteravond in 1938 bij Jaaps moeder werd aangebeld: er was een Sturhoofd opgenomen in het ziekenhuis, bevangen door de koude en een hartaanval gekregen. Het was een angstige avond voor mevrouw Sturhoofd, want Alex kwam (zoals vaak) laat thuis. Het betrof een 'verre achterneef' Mark. (Eigen noot: dat was Marcus Sturhoofd).
 • Met betrekking tot Jacques Sturhoofd werd verteld - Jaap vertelt dat hij alleen zijn opa's broer Hijman ('een lastig portret') kende; andere broers en zusters kende hij niet.

Eigen code:

VIII-13


Woonplaatsen

  van 1930 tot 1934     vermelding woonplaats     Amsterdam     Oosterpark 39
  van 1934 tot 1940     vermelding woonplaats     Amsterdam     Spinozastraat 5 huis
  voor 1940     vermelding woonplaats     Amsterdam    
  van 1940 tot 1945     vermelding woonplaats     Laren (NH)     Velthuislaan (Laren) 7
  in 1942     vermelding woonplaats     Amsterdam     Spinozastraat 5
  na 1943     vermelding woonplaats     Zeist    
  in 1945     vermelding woonplaats     Bilthoven    
  van 1945 tot 1947     vermelding woonplaats     Laren (NH)     Velthuislaan (Laren) 12
  van 1947 tot 1958     vermelding woonplaats     Laren (NH)     Sint Lucasweg (Laren) 2
  van 1953 tot 1959     vermelding woonplaats     Israël    
  van 1958 tot 1961     vermelding woonplaats     Laren (NH)     Herderweg (Laren) 4 huis
  in 1959     vermelding beroep     Amsterdam    
  voor 1960     vermelding woonplaats     Israël    
  in 1961     vermelding woonplaats     Laren (NH)     Herderweg (Laren) 4b
  na 1961     vermelding woonplaats     Nieuwer-Amstel    
  in 1963     annonce ondergetekende     Amstelveen     Maarten Lutherweg (Amstelveen) 251
  na 1966     vermelding woonplaats     Amstelveen     Straat van Sicilië (Amstelveen)
  1971 en 1972     vermelding woonplaats     Amsterdam    
  in 1977     annonce ondergetekende     Amstelveen     Straat van Sicilië (Amstelveen) 19
  in 1979     annonce ondergetekende     Amstelveen    
  in 1979     vermelding beroep     Amsterdam    
  in 2000     vermelding woonplaats     Amstelveen     Straat van Sicilië (Amstelveen) 19

Beroepen

        vermelding beroep     rechter  
  in 1959     vermelding beroep     procuratiehouder, Sturhoofd & Co.  
  van 1959 tot 1973     vermelding beroep     firmant, Sturhoofd & Co.  
  van 1959 tot 1982     vermelding beroep     handelsagent  
  na 1970     vermelding beroep     firmant, Sturhoofd & Co.  
  in 1979     vermelding beroep     rechter  
  in 1984     vermelding beroep     student sociale wetenschappen  
  in 1986     vermelding     rechter  
  na 1997     vermelding beroep     gepensioneerd  
  rond 2005     vermelding beroep     rechter  

Bijlage

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2020, J. Sturkop