Martin Sturkop (1946)
beleidsmedewerker P&O
 

foto zoon van Jacobus Sturkop (Ko) en Martina Adriana Reinders (Tiny)
partner van Helga Gieskes
partner van Tilly van Sintemaartensdijk

Vermeldingen

 • is geboren op 18 december 1946 om 05.25 uur te Amsterdam (Roggeveenstraat 20 drie hoog) (Het geboorteadres en het tijdstip van geboorte staan in bron 1264).
 • Met betrekking tot Martin Sturkop werd verteld op 18 december 1946 te Amsterdam - Mijn vader vertelde dat we pas anderhalve week in de Roggeveenstraat woonden. Er was nog geen licht in de slaapkamer en het was er steenkoud. Mama kreeg weeën, papa ging naar de telefoon, die bij de brugwachter aan de Houtmankade stond, maar kreeg in het Wilhelminagasthuis geen hulp omdat mama volgens hen niet stond ingeschreven. Thuisgekomen zette mama hem op het spoor het ziekenhuis op onze verhuizing te wijzen. Dat loste de zaak op en een kwartier later was de ziekenauto (dat heette toen nog niet ambulance) er met de vroedvrouw. Intussen bleek dat mama Martin zelf ter wereld had gebracht en hem al had gekeerd. De vroedvrouw liet terstond haar jas op de grond vallen, wikkelde Martin in een deken en zette papa met hem bij de haard in de woonkamer. Met een knijpkat produceerde ze het licht dat nodig was om mama te helpen. Papa had van tevoren de buurvrouw gevraagd bij mama te blijven, maar die was letterlijk gillend weggelopen toen ze het kind in aantocht zag. Papa moest daarna in de kou helemaal naar de Nassaukade lopen voor de apotheek. Een voorbijganger hield hem staande om te vragen of papa wel in orde was: zijn hoedje stond van ellende achterstevoren op zijn hoofd.
 • woont (bij volkstelling) Roggeveenstraat 20 drie hoog te Amsterdam in 1947.
 • Met betrekking tot Martin Sturkop werd verteld in 1947 te Amsterdam - Mijn vader vertelt dat Martin als baby zeer ziek was geweest. Hij had een ingewandinfectie opgelopen, waaraan toen veel kinderen leden. De huisarts had mama te lang met een kluitje in het riet gestuurd. Op een dag kwam tante Janie op bezoek en verordonneerde dat ze direct naar het Emmakinderziekenhuis zouden gaan. Daar aangekomen kon men wegens plaatsgebrek Martin niet opnemen, maar het was dermate spoedeisend dat men telefonisch een plek in het Wilhelminagasthuis regelde. Ook daar bleken alle zalen vol. Men was er woedend op mama, dat zij met deze ernst zo lang had gewacht en dat bracht mama, contentieus als ze was, tot tranen. Tenslotte heeft men Martin op de verbandkamer neergelegd. Hij is daar zeker vier weken behandeld. Papa herinnert zich nog hoe blij hij was toen Martin op een dag één oog open deed en naar hem keek, het is kantje boord geweest.
 • Met betrekking tot Martin Sturkop werd verteld in 1947 te Amsterdam - Martin werd een paar maanden na zijn geboorte zeer ziek; er heerste een gevaarlijke ingewandstoornis. De huisarts had gezegd dat het wel zou overgaan, maar tante Janie, die op bezoek kwam, zette mama en Martin in een taxi en reed ze naar het Emmakinderziekenhuis. Daar bleken zoveel kinderen te zijn opgenomen dat er geen plaats meer voor hem was. Ze zijn toen doorgereden naar het Wilhelminagasthuis, maar ook daar was alles vol. De arts zag dat Martin stervende was, gaf geen cent meer voor zijn leven en stemde er tenslotte in toe dat Martin in een bedje op een laboratorium werd geplaatst. Daar is hij zo'n vijf weken gebleven.
 • wordt vermeld op 14 oktober 1975 te Amsterdam - Annonce: B.V. Inter-Mundus zoekt free-lance vertegenw. Voor nieuw [] product. Hoge verdiensten mog. Voor energieke, enthousiaste personen met eigen initiatief. Soll. Uitsl. Schrift. p/a M. Sturkop, Zaanstr. 7, A'dam.
 • wordt vermeld op 20 september 1980 te Amsterdam - Behoort als MC lid Slotervaartziekenhuis en lid ledenraad ABVA Amsterdam, tot de ondertekenaars van het Sociaal Appèl.
 • woont (als hoofdbewoner en/of partner) Albert Cuypstraat 204 twee hoog te Amsterdam op 26 januari 1982 - Volgens uittreksel Bevolkingsregister Amsterdam. Eigen toevoeging: ooit woonde hier tante Milia op een hoog, zuster van oma.
 • woont (volgens telefoonboek) Albert Cuypstraat 204 twee hoog te Amsterdam in 1983 - Telefoon 712264.
 • wordt vermeld in maart 1984 te Amsterdam - Schrijft artikel op de website magazine 'Solidariteit', onder de titel 'Aktiebereidheid in de gezondheidszorg groeit'. Vanuit Slotervaartziekenhuis.
 • woont Albert Cuypstraat 204 twee hoog te Amsterdam in 1992.
 • woont Oetewalerstraat 33 te Amsterdam van 1997 tot 2004 -. 1093 MC, 6632175..
 • woont Oetewalerstraat 33 te Amsterdam in 2000.
 • M. Sturkop woont Cruquiuskade 149 te Amsterdam in maart 2006 - 1018AM.
 • wordt vermeld in 2010 te Amsterdam - Voorzitter van de 'Kring Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA)'. Het bestuur van de kring Antropologie vergadert ongeveer eens per twee maanden.
   ongedateerd
 • wonende te Amsterdam, wordt vermeld te Amsterdam - Was in de jaren zestig actief lid van Kreatie3, een groep jongeren die ietwat alternatief leefden. We bezochten hem nog wel eens aan de Keizersgracht, waar zij in een groep woonden en waar hij Helga Gieskes leerde kennen. Op een inmiddels verdwenen website, gemaakt en onderhouden door Martin, meldt hij: 'De meesten van jullie heb ik voor het laatst gezien in de periode dat ik op de Albert Cuyp woonde. Ik ben in 1993 verhuisd naar een flat op het voormalige Burgerziekenhuis terrein. Sinds anderhalf jaar woon ik op de Cruquiuskade (nabij de molen in oost, op het vroegere Van Gendt en Loos terrein). Ik ben in 1977 de opleiding personeelswerk van de sociale academie gaan doen. Ik ben toen bij de gemeente gaan werken en doe dat nu nog: elf jaar in het Slotervaartziekenhuis en daarna al weer zo'n twintig jaar in een tiental functies bij heel verschillende onderdelen. Ik doe nu vooral beleidsklussen: dan weer een paar maanden hier, dan weer ergens anders. Deels 'zit' ik in de WAO. Daarnaast heb ik een studie niet-westerse sociologie gedaan. Ik ben in 2006 afgestudeerd op een onderzoek naar een bijzonder deel van de middenklasse in Cacutta (India). Ik ga zo ongeveer tweejaarlijks een aantal weken naar India. Niet in de laatste plaats omdat ik de afgelopen jaren ook een serie opleidingen heb gedaan voor videofilmen en -montage en ik nu aan documentaires werk'.
 • wordt vermeld te Amsterdam - Voorzitter en webmaster van het Amsterdams Netwerk van Cultureel Antropologen.
 • is beleidsmedewerker P&O.

Eigen code:

IX-2

Beschrijving

Stand per mei 2014: vanaf Generatie IX (die van de webmaster) zijn uitsluitend toevallige en willekeurige gegevens opgenomen, zonder de opzet compleet te zijn. Dit geldt ook voor alle personen die aan deze Generaties gelieerd zijn, zoals schoonfamilie en andere betrokkenen. Misschien dat in een latere fase nog een poging wordt ondernomen zo compleet mogelijke informatie bijeen te brengen.


Woonplaatsen

        vermelding     Amsterdam    
  in 1947     vermelding woonplaats     Amsterdam     Roggeveenstraat 20 drie hoog
  in 1982     vermelding woonplaats     Amsterdam     Albert Cuypstraat 204 twee hoog
  van 1997 tot 2004     vermelding woonplaats     Amsterdam     Oetewalerstraat 33
  in 2006     vermelding woonplaats     Amsterdam     Cruquiuskade 149

Beroepen

        vermelding beroep     beleidsmedewerker P&O  

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2020, J. Sturkop